DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia
DataDev camp, 16.4.2014, Bratislava

DataDev camp vás prevedie tvorbou databáz/úložísk a ich použitím (nielen) v cloude. Budeme sa venovať dátovej platforme SQL Server 2014 a jej optimalizácii výkonu. Ukážeme si koncepty a výhody prevádzkovania SQL Servera v Windows Azure Virtual Machine, nízkonákladovú databázovú službu Azure SQL Database a no-SQL úložisko Windows Azure Table Storage pre ukladanie semi-štruktúrovaných dát. Nakoniec sa pozrieme na HDInsight, čo je "Hadoop ako služba" resp. Hortonworks Data Platform. Obsah DataDev campu je vhodný pre databázových vývojárov, správcov aj vývojárov dátovo-orientovaných aplikácií. Účasť je bezplatná.


Témy DataDev campu:
 SQL Server 2014 (InMemory, ColumnStore, Backup do Azure)
 SQL Server v Windows Azure Virtual Machine (doporučenia)
 Windows Azure SQL Database (monitoring)
 No-SQL úložiská v Windows Azure (tipy na výkonnosť Azure Table Storage)
 Dynamická správa (Windows Azure Management Library)
 Pohľad na HDInsight (vytvorenie klastra Hadoop v Azure a použitie dát v Power BI)

Registrujte sa na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580364&Culture=SK-SK&community=0 .

Teším sa na stretnutie!

Miro

P.S. Registrácie na WebCampy pre webových vývojárov máme už tiež otvorené:
21.5.2014, Bratislava, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580368&Culture=SK-SK&community=0
5.6.2014, Košice, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580370&Culture=SK-SK&community=0
 

Microsoft Azure - Virtual Machines lacnejšie až o 35%, Azure Backup o 43%, Storage Block Blob až o 65%!

31.3.2014 oznámil Microsoft konzistentné dorovnanie cien konkurencie spolu s inováciami cloudovej ponuky. Čo sa mení?

Od 2.4.2014 sa o 43% znížila cena služby Windows Azure Backup (zálohy serverov a systémových nastavení do cloudu cez nástroje v Windows Server, Windows Server Essentials alebo System Center Data Protection Manager).

Od 3.4.2014 je v ponuke nová úroveň serverov modelu Virtual Machines označená ako Basic platná pre veľkosti A0 až A4. Doterajšia úroveň bola doplnená prívlastkom Standard. Servery v úrovni Basic sú o 27% lacnejšie ako servery v úrovni Standard. Rozdiel medzi nimi, ktorý je zohľadnený v cene, spočíva v tom, že servery Basic úrovne nepodporujú  "load balancing" a autoškálovanie. Sú vhodné pre scenáre produkčných samostatných (v zmysle nezaraďovaných do klastrov a balancovaných fariem) serverov, vývojárskych/testovacích serverov a pre aplikácie s dávkovým spracovaním.

Od 1.5.2014 sa zlacnia servery s veľkosťami A5 až A7 vhodné pre pamätovo náročnejšie vyťaženie. Linuxové o 35%, s OS Windows Server o 27%. Od toho istého dátumu sa znížia ceny za Azure Storage Block Bloby do 65% pri výbere lokálne redundatného úložiska a do 44% pri výbere geo-redundatného úložiska (GRS). Zároveň bola oznámená príprava úrovne "Zone Redundatnt Storage", ktorá bude lacnejšia o 37% ako GRS. Zľava je spôsobená tým, že GRS ukladá vaše dáta v 6 kopiach do dvoch párových datacentier (, v každom v 3 kopiach). ZRS bude automaticky vytvárať "len" 3 záložné kopie, čo bude pri mnohých scenároch postačujúce.

Aktuálny cenník Azure Virtual Machines nájdete na http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/  .

Aktuálny cenník služby Windows Azure Backup nájdete na http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/backup/  .

Aktuálny cenník Azure Storage nájdete na http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/  .

Viac o cenových novinkách a inováciach nájdete na http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2014/03/31/microsoft-azure-innovation-quality-and-price.aspx  .


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

 

Ako virtualizovať v Windows Server 2012 R2 a ďalšie kurzy pre IT špecialistov na MVA!

Od posledného januárového blogpostu o školeniach na Windows Server 2012 R2 pre IT profesionálov na Microsoft Virtual Academy (MVA) ubehli 2 mesiace, počas ktorých pribudli alebo sa aktualizovali v ponuke ďalšie bezplatné kurzy s vysoko aktuálnymi témami:

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center - nasadenie a správa virtualizácie v podnikovom prostredí (konfigurácia virtuálov, Replication Extension, online export, online zmena veľkosti VHDX atď.)

App Performance Monitoring with System Center 2012 R2 - monitorovanie výkonu aplikácií, správa, vrátane možnosti použitia System Center 2012 R2

System Center 2012 R2 Operations Manager Management Pack Design - „drill-down“ do štruktúry a tvorby Management Pack-ov pre System Center 2012 R2 podrobne rozpísaný do 28 kapitol

Virtualizing Your Data Center with Hyper-V and System Center - vlastnosti posledného R2 vydania Windows Server 2012 Hyper-V a Virtual Machine Manager-a vysvetlené v praktických príkladoch

 

Aby ste si mohli znalosti odskúšať na najnovších verziach WS2012 R2 a SC2012 R2 bezplatne počas 180 dní vo vlastnej “virtuálke”, využite bezplatné trial verzie:

Windows Server 2012 R2 (technické informácie nájdete tu)

System Center 2012 R2(technické informácie nájdete tu)

 
Sťahujte, skúšajte!

Miro


E-kniha "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5"

Do našej e-knižnice bezplatných kníh pribudla novinka "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5" od Jána Hanáka, MVP. Kniha patrí do cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ a obsahuje teoreticko-praktický pohľad na životný cyklus deklaratívneho vývoja workflow-programov na platforme Workflow Foundation 4.5 v jazyku C#. Prevedie vás tvorbou deklaratívneho výpočtového modelu WF-programu, detailným postupom implementovania logiky stavov, kompiláciou a spustením stavového stroja.

Z obsahu vyberám:
 Všeobecná charakteristika WF-programov a WF-procesov
 Výpočtové modely WF-programov
 Deklaratívny spôsob vývoja WF-programu v jazyku C#=
   - Vytvorenie projektu nového WF-programu v prostredí Visual Studio 2013
   - Deklaratívny výpočtový model WF-programu
   - Vývoj deklaratívneho výpočtového modelu stavového stroja semafora
   - Definovanie premenných na úrovni stavového stroja
   - Implementácia logiky stavov stavového stroja
   - Implementácia logiky stavových prechodov stavového stroja
   - Kompilácia a spustenie stavového stroja

Projekt hotového riešenia z knihy nájdete tu.

Miro

Podpora .NET v službe Azure Mobile Services

20eho januára oznámil Windows Azure tím sadu "Azure" noviniek:
- ExpressRoute: dedikované, privátne, vysokopriepustné prepojenie "datacentrum-vaša sieť" (zatiaľ iba v USA s podporou lokálnych ISP).
- Web Sites: podpora zálohy a obnovy (pre weby bežiace na Standard úrovni)
- HDInsight: podpora Hadoop 2.2
- Management: Co-admin limit zvýšený z 10 na 200 používateľov. (Tento krok zjavne súvisí s uvedením nového modelu platieb podľa spotreby "MSDN Dev/Test Pay-As-You-Go" , ktorý umožňuje vytvárať tímové testovacie/vývojové centrá/servery lacnejšie o viac ako 33% v porovnaní s bežným modelom "Pay-As-You-Go".)
- Monitoring: notifikácie o výpadkoch sú zaintegrované priamo do Azure Management portálu
- Virtual Machines: VM Agent pre ľahšie doinštalovanie pripravovaných balíčkov do virtuálnych serverov
- Active Directory: podpora WAAD autentifikácie pre viaceré aplikácie z galérie (SaaS) a iné 
- BizTalk Services: podpora protokolu EDIFACT  a iné
- Mobile Services: integrácia Notification Hub-u, podpora PhoneGap-u

Ja sa pozastavím pri tejto ohlásenej novinke (zatiaľ v preview): Mobile Services: podpora .NET-u

Konkrétne to znamená:
- služba na strane servera môže byť postavená ako ASP.NET Web API aplikácia vytvorená v Visual Studiu (, teda nielen Node.js)
- môžete publikovať existujúce Web API do Mobile Services a využiť z Mobile Services služby ako napr. autentifikácia, push notifikácie
- máte možnosť využiť výhody Web API, ako OData kontroléry a Web-API frameworky tretích strán (napr. Breeze)
- službu Mobile Services s .NET "backendom" môžete debugovať lokálne v Visual Studiu (, kedy služba pobeží v lokálnom IIS Express) alebo vzdialene, po nasadení do Azure

Podporu .NET v službe Mobile Services si môžete odskúšať tak, že pri tvorbe Mobile Service na Azure portále vyberiete "Backend: .NET (PREVIEW)". Portál vám vygeneruje Web API projekt pre Visual Studio, ktorý môžete vyvíjať a ladiť lokálne. Nasadenie naspäť do dátového centra vykonáte z Visual Studia, do ktorého si naimportujete "publish profile" z Azure portálu a potvrdíte Publish.

Detailnejší sumár popisovaných noviniek nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2014/02/20/azure-expressroute-dedicated-networking-web-site-backup-restore-mobile-services-net-support-hadoop-2-2-and-more.aspx  .

Pre získanie viac informácií a návodov pre podporu .NET v Mobile Services doporučujem začať na http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/mobile-services-dotnet-backend-windows-store-dotnet-get-started/  .


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

 

Ako na SQL Server hostovanom v virtuáloch Windows Azure

 Windows Azure poskytuje od svojho vzniku databázu ako službu s názvom Azure SQL database, ktorá predstavuje nízkonákladový relačný stroj na zdieľaných zdrojoch. V porovnaní s klasickým SQL Serverom nepodporuje full-text search, .NET uložené procedúry, Filestream dáta, TDE a iné vlastnosti popísané tu .  Keďže infraštruktúru pre Azure SQL database zdieľajú viaceré izolované databázy, striktne sa doporučuje na aplikačnej vrstve používajúcej Azure SQL database, použiť "retry logiku"  alebo rovno  "Transient Fault Handling Application Block"  z Enterprise Library 6 . Windows Azure SQL database sa hodí pre nízkonákladové databázy, kedy je aplikačná vrstva pripravená na jej špecifiká, a kedy je potrebná čisto relačná časť bez rozšírení a manuálne úrovne správy zdrojov.

Po uvedení modelu Windows Azure Virtual Machines (v júni 2012) sa pre hostovanie databáz v dátovom centre Windows Azure pridala možnosť, pri ktorej je zachovaná plná kompatibilita s klasickým SQL Serverom. Virtuálny server v tomto modele je totiž klasický "Hyper-V virtuál" a preto nič nebráni tomu, aby ste do neho nenainštalovali celý SQL Server, so zachovaním kompatibility a dedikovanými zdrojmi.

Pomôckou pri rozhodovaní, či Azure SQL database alebo SQL Server v Azure Virtual Machine je tento článok http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2013/02/14/choosing-between-sql-server-in-windows-azure-vm-amp-windows-azure-sql-database.aspx a online kurz Windows Azure SQL Database .

Keď po zvážení pre a proti bude pre vás SQL Server v VM tým správnym riešením, využite doporučenia z nového materiálu ‘Application Patterns and Development Strategies for SQL Server in Windows Azure Virtual Machines’ .

Nájdete v ňom pokryté tieto vzory architektúry:
• 1-vrstvový aplikačný vzor: jeden virtuálny server
• 3-vrstvový jednoduchý aplikačný vzor: viac virtuálnych serverov
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním prezentačnej vrstvy
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním aplikačnej vrstvy
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním prezentačnej a aplikačnej vrstvy a vysokou dostupnosťou pre SQL Server
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s použitím Windows Azure Virtual Machines a Windows Azure Cloud Services (web a worker roly)
• zmiešaný aplikačný vzor s Windows Azure Virtual Machines, Windows Azure SQL Database a Windows Azure Web Sites
• N-vrstvový hybridný aplikačný vzor


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

 

Keď dobrý nápad, BizSpark a Azure vydláždia "eCestu"

Vždy ma poteší, keď vidím, ako chytrý "developer" dostane dobrý nápad, ktorý pretaví do projektu s reálnym využitím. Ak tým zároveň ukáže spôsob, ako to urobiť s nízkymi nákladmi (, pričom jeho úsilie len ťažko vyčísliť), má u mňa dvojité plus. Do môjho hľadáčika sa dostal eCestak.sk, ktorého cieľom je bezplatne pomôcť zamestnancom  a zamestnávateľom pri tvorbe cestovných príkazov a vyúčtovávaní pracovných ciest. Vyplnenie "cesťákov" pritom nie je iba "vypíš-ulož", ale skrývajú sa za ním pokročilé výpočty a kontroly vstupných údajov umožňujúce správne vyplnenie aj bez podrobnej znalosti legislatívy, s automatickým používaním aktuálnych kurzov ECB, podporou PDF tlačových výstupov, adresárom pracovníkov, úložiskom príloh atď.

A keďže sme na technologickom blogu, dôležité je vedieť, v čom tkvie čaro rýchleho a nízkonákladové štartu projektu eCestak.sk.

Na "vynulovanie" vstupných investícií do vývojárskych nástrojov pri štarte projektu bol využitý program BizSpark. Na prevádzku postačil Azure benefit v BizSparku, t.j. každomesačný kredit 150 USD na služby Windows Azure. Na úvodné testovanie služby pritom poslúžilo hostovanie na Azure free Web Sites. Po pridaní náročnejších výpočtových operácií a spustení testovacej prevádzky stačil na prevádzku Azure virtuálny stroj s veľkosťou Extra small VM (1GHz CPU, 768MB RAM). Tvorcovi sa výborne osvedčila funkcia Scheduler v Azure Mobile services, ktorá pomáha udržiavať aplikáciu načítanú a v skompilovanej forme, čím značne zrýchľuje úvodné načítanie služby. Produkčná prevádzka služby postavenej na MVC 4 s úložiskom v Azure SQL Database beží na dvoch virtuálnych strojoch veľkosti Small VM (1.6GHz CPU, 1.75GB RAM) prepojených cez Network Load Balancer na dosiahnutie vysokej dostupnosti aj v prípade výpadku jedného zo serverov. A keďže hovoríme o Windows Azure, so zvyšujúcimi sa nárokmi nebude problém jednoduché posilnenie infraštruktúry na pár klikov.

Sčítané a podpísané. Martin urobil skvelú elektronickú službu. Nielen pre tých, ktorí chcú eCestak.sk priamo využívať, ale aj pre tých, ktorí majú iné nápady a hľadajú návod, ako začať a čo na to použiť.

Miro
 

 

Novinky Windows Azure – zlacnenie Azure Storage, websites alerty, PCI DSS, SensaTouch, Hyper-V Recovery Manager a iné

Microsoft "dorovnal" ceny za Windows Azure Storage po 20% zľavnení cien AWS pre S3 a EBS v regióne US East. Azure zľava na Storage, na rozdiel od AWS, platí celosvetovo. Lokálne redundatné disky/page blob storage zľavnil o 28%, Azure Storage Transactions dokonca o 50%. Viac o zľave nájdete na http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2014/01/24/storage-price-match.aspx .

 Web Sites:

  • Podpora „staging“ publikovania, ktoré vám umožní zmeny na webe publikovať do „predprodukčného“ prostredia s živou URL adresou. Nové úpravy si najskôr otestujete a potom novú pripravenú a starú verejnú verziu navzájom prehodíte („swap“).

  • Podpora AlwaysOn pre website znamená, že Windows Azure bude automaticky “pingať” váš website, či je aktívny a udržiavať ho v bežiacom stave. Tym sa zabezpečí, že web ( čiže app domain alebo worker process) bude stále pripravený rýchlo odpovedať.

  • Monitorovacie metriky sú sledované v kratších intervaloch, každú minútu.

Sledovanie viac metrík pre Web Sites a Azure SQL database:

  • k dispozícii je už aj metrika “veľkosť databázy”

Produkčná verzia  Windows Azure Hyper-V Recovery Manager

  • WA Hyper-V Recovery Manager umožňuje implementovať pre Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 systém automatickej obnovy z jednej vašej siete do inej. Je to v podstate orchestračná služba, ktorá na základe znalosti metadát (logické podsiete, virtuálne stroje, siete atď.) zrekonštruuje sadu serverov v inej vašej sieti.

Podpora SenchaTouch v Windows Azure Mobile Services:

  • SenchaTouch je vývojársky framework postavený na HTML/JavaScript, ktorý uľahčuje tvorbu cross-platformových mobilných aplikácií a webov. Rozšírenie Windows Azure extension for Sencha nájdete tu . Návod ako začať používať SenchaTouch v Mobile Services nájdete tu .

Windows Azure prešiel validáciou PCI DSS Compliance:

  • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) je globálny štandard, ktorý musí dodržať každá organizácia, ktorá chce akceptovať platobné karty, spracovávať a prenášať údaje držiteľov kariet. Windows Azure prešiel validáciou na tento štandard, takže  aplikácie, ktoré  ňom budete prevádzkovať jednoduchšie získajú PCI DSS certifikáciu. Pre ľahšie získanie tohto certifikátu pripravil Microsoft dokument Windows Azure PCI Attestation of Compliance a návod Windows Azure Customer PCI Guide .

Viac o novinkách nájdete na blogu http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2014/01/16/windows-azure-staging-publishing-support-for-web-sites-monitoring-improvements-hyper-v-recovery-manager-ga-and-pci-compliance.aspx .

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

Nové kurzy pre IT špecialistov na MVA!

Po príchode nového Windows Server 2012 R2 sa zoznam kurzov na Microsoft Virtual Academy výrazne rozšíril o témy určené IT správcom a infraštruktúrnym vývojárom:

Windows Server 2012 R2: Storage Jump Start

System Center 2012 R2: ITIL for IT Pros

Windows Server 2012 R2 Virtualization

What’s New in VDI for Windows Server 2012 R2 and 8.1

System Center 2012 Configuration Manager R2 Windows Intune

 

Aby ste si mohli následne nový serverový operačný system bezplatne na 180 dní odskúšať vo vlastnej “virtuálke”, máte možnosť využiť bezplatné trial verzie:

Windows Server 2012 R2 (technické informácie nájdete tu)

System Center 2012 R2 (technické informácie nájdete tu)

 

Sťahujte, skúšajte!

Miro

 

Windows Azure Extreme: "Manageable services and message mediators" - technický seminár

Po dlhšom čase k nám opäť zavíta Roman Kišš, Microsoft MVP z USA, ktorý vás hlbšie zoznámi (nielen) s vývojom integračných riešení v Windows Azure. Roman vo svete IT štartoval v Tesla Piešťany ako autor PMI 80, PMD 85, Didaktik Alfa, PC 88. To mu ako zázrakom umožnilo splniť si  „americký sen“, ktorý odštartoval v Kanade. Dnes pôsobí v Kalifornii a posledné roky sa zaoberá budovaním aplikačných "framework-ov" a Metadata Driven architektúr postavených na Microsoft technológiach pre významné americké a svetové finančné spoločnosti . Je po desiaty krát držiteľom ocenenia Microsoft  Most Valuable Professional (MVP). Informácie o Romanovi Kiššovi nájdete aj na http://mvp.microsoft.com/en-us/mvp/Roman%20Kiss-10328 , jeho publikácie a články na http://www.codeproject.com/script/Articles/MemberArticles.aspx?amid=24570

Kedy:  29.1.2014, 9:00-15:00
Kde:   Microsoft Slovakia s.r.o., Apollo Business Center II, blok E, 3. posch., Prievozská 4D, Bratislava

Program:
1.Dekompozícia a integrácia business modelov použitím vzoru "Contract/Model- First".  
    Prvá časť je určená softvérovým architektom a designerom, ktorí sa venujú dekompozícii business modelov do runtime componentov a pre integrátorov v distribuovaných "metadata driven" architektúrach.
2.Detailná demonštrácia "manageable services" a "message" mediátorov použitím deklaratívneho programovania.
    Druhá časť je určená softvérovým architektom, vývojárom a dizajnérom.
3.Diskusia

Hlavné témy:
- použitie Workflow Foundation na platforme Windows Azure pre business integration
- ako deklaratívnym spôsobom vytvoriť "message pipeline" pre validáciu, transformáciu a routovanie správ
- praktická ukážka - ako je možné v praxi využiť Azure Storage (blob/table), Azure Service Bus
                              - ako je možné metódou contract-first vytvoriť proxy
                              - ako používať XSLT transformácie a dalšie nástroje pre integráciu systémov on-premises v cloude

Jazyk prednášky: slovenčina

Spôsob registrácie: Napíšte na dpesk@microsoft.com  e-mail s textom "Prídem na Windows Azure Extreme".

Kapacita miestnosti je limitovaná. Neodkladajte registráciu na poslednú chvíľu! :-)


Miro

Windows Azure návody - Autoscaling, Remote Debugging

Daniel Lorenčík, študent TUKE, pripravil pre vás dva krátke návody s vysvetleniami ako si vyskúšať nové funkcie automatického škálovania zdrojov Windows Azure a vzdialeného ladenia služieb, ktoré máte nasadené do Windows Azure.

AutoScaling návod si stiahnite TU.

Remote Debugging návod si stiahnite TU.

 

Miro

Čítajte tento blog pohodlne na Windows 8 pomocou aplikácie „Vývojárske blogy“.

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

Windows Azure camp, 3.12.2013, Košice

Zoznámte sa s technickými detailami obľúbenej cloudovej platformy na kempe s množstvom ukážok, s možnosťou spýtať na všetko, čo vás na cloude Windows Azure zaujíma.

Kedy: utorok - 3. 12. 2013 od 9:00 do 12:30

Kde: Vedecká kaviareň ÚVT, Boženy Němcovej 3, Košice


Program :
9:00 - 9:10 Prehľad Windows Azure
9:10 - 9:40 Cloud Services a posledné novinky v tomto modele
9:40 - 10:00 Štruktúrované úložisko (Azure SQL Database vs SQL Server v Virtual Machine)
10:00 - 10:30 Windows Azure Virtual Machines
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:05 Windows Azure Active Directory
12:05 - 12:15 Ako a kde sa dá aktivovať Windows Azure
12:15 - 12:30 Otázky a odpovede

Prednášajúci:
Miroslav Kubovčík, technologický špecialista, Microsoft Slovakia
Slavomír Furman, softvérový architekt, CHASTIA

Prihláste sa cez WUG na http://www.wug.sk/?name=events&e=149

Miro

Praktické návody k Windows Azure IaaS (Virtual Machines) - finálna e-kniha s 3 časťami

Bezplatná e-kniha o Windows Azure Virtual Machines s názvom "Windows Azure IaaS - Praktické návody použitia Windows Azure na testovanie a vývoj" od Ľ.Lacka má svoju finálnu podobu. K prvým dvom častiam ("Základné princípy IaaS", "Vývoj a testovanie - základy" s množstvom návodov) pribudla kapitola "Pokročilé scenáre" s týmito témami a návodmi:

- Hybridné scenáre
- Praktický návod č. 12 – PaaS aplikácia pripojená na SQL server vo virtuálnom stroji
- SharePoint serverová farma
- Praktický návod č. 13 – Vytvorenie SharePoint 2013 farmy
- IaaS na platforme Windows Azure – porovnanie

Kompletnú e-knihu nájdete v lokálnej knižnici bezplatných e-kníh pre vývojárov a IT profesionálov TU.

Miro

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

Zúčastnite sa BITE!

 

Zúčastnite sa najväčšieho podujatia v SR. BITE.

Zariadenia, množstvo odborných informácií, doplnky a príslušenstvo a veľa zábavy.

 

BITE je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o moderné technológie. V troch hlavných častiach, každý nájde len to najlepšie.

BITE Pro (Powered by Microsoft TechDays/DevDays) – vysoko odborná konferencia určená IT Profesionálom, vývojárom a technologickým nadšencom, ktorá sa uskutoční v piatok 22.11.2013. Viac ako 40 spíkrov v piatich sekciách a 40tich prednáškach prinesie pre odbornú verejnosť najnovšie informácie. Program BITE Pro nájdete tu. Pre účasť na BITE Pro je potrebný lístok na BITE (dostupný v sieti Ticketportal alebo zakúpený na mieste) a vyžaduje sa registrácia. Počet miest je obmedzený. Registrovať sa môžete tu. BITE Pro je zároveň oficiálnym predstavením Microsoft Cloud OS v SR.

BITE Expo (Powered by Notebook EXPO) – Slovenské premiéry konvertibilných ultrabookov, smartfónov, tabletov, fotoaparátov a iných zariadení na jednom mieste. K tomu sprievodný program, zaujímavé prednášky, panelová diskusia, súťaže o hodnotné ceny, crash testy, poradňa PC REVUE a hlavne veľa zábavy a netradičných zážitkov počas celého dňa. 22. – 23.11.2013.

BITE Games (Powered by Nextgen Expo) - Herná show kombinujúca tradičnú výstavu so zábavným charakterom eventu. Už teraz môžeme potvrdiť, že Xbox One nebude chýbať, budete si môcť zahrať launch tituly. Samozrejmosťou sú aj veľké turnaje v obľúbených hrách a na svoje si prídu aj tí, ktorí holdujú vzdelávaniu a chcú nazrieť do kuchyne herných vývojárov prostredníctvom odborných prednášok, kde sa budú aj prezentovať ešte nevydané projekty od tuzemských vývojárskych štúdií.

V rámci BITE Bratislava sme pre profesionálov pripravili špecializované a odborné BootCampy a DevCampy. Účasť je limitovaná a preto sa zaregistrujte čo najskôr.

Windows Server 2012 R2 BootCamp, registrácia

SQL Server 2014 DevCamp, registrácia

Windows Phone DevCamp, registrácia

Windows Azure DevCamp, registrácia

Windows 8.1 DevCamp, registrácia

Sharepoint 2013 BootCamp, registrácia

 

 Tešíme sa na stretnutie s Vami

 BITE team

BITE

22.- 23. 11. 2013

INCHEBA Bratislava

Zaregistrujte sa hneď>

Program

Vyhrať vstupenky na BITE môžete aj v rámci microBITE eventov. Tieto sa konajú:

12.11.2013 – Košice, TUKE
14.11.2013 – Žilina, UNIZA

*microBITE eventy obsahujú úzky výber prednášok z BITE. Vstup na microBITE je zdarma. Registrujte sa tu výberom miesta Košice alebo Žilina.

 

 
1461 slovenských ITečkárov sa vzdeláva vo virtuálnej akadémii. Úplne zadarmo.

A počet ITečkárov v MVA denne narastá. Za posledné týždne narástol na viac ako 1 423 084 študentov z celého sveta a viac ako 1694 študentov zo Slovenska. Pridajte sa k nim!

Vyskúšajte niektorý z populárnych online kurzov nižšie a zamilujte si našu virtuálnu akadémiu!

Windows Azure for IT Pros Jump Start
 
HTML5 & CSS3 Fundamentals: Development for Absolute Beginners
 
Programming in C# Jump Start

Introduction to Hyper-V Jump Start
 
Microsoft Virtualization: VMware Professionals
 
C# Fundamentals: Development for Absolute Beginners

Developing Windows Store Apps with HTML5 Jump Start
 
Microsoft Tools for VMware Integration & Migration Jump Start
 
Developing in HTML5 with JavaScript and CSS3 Jump Start
 
What's New in Windows Server 2012 R2 Jump Start
 
Microsoft Virtualization for VMware Professionals Jump Start
 
Introduction To Windows Azure Training
 
Building Windows Store Apps for iOS Developers Jump Start
 
Windows Azure Security Overview
 
Advanced Tools & Scripting with PowerShell 3.0 Jump Start

Horúce jesenné novinky v MVA:

Big Data Analytics

IT Service Management with System Center 2012 R2

Automation & Self-Service with System Center 2012 R2

Administering Microsoft SQL Server 2012 Jump Start

 

Viac príspevkov Ďalšia stránka »