DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

E-kniha "Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure" zadarmo na stiahnutie

Do knižnice anglických "free" e-kníh na MVA pribudla vo februári kniha "Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure", ktorá je aktualizovaným úvodom do širokého spektra Azure služieb pre vývojárov aj IT špecialistov. Nájdete v nej konceptuálny pohľad na Azure aj praktické návody "how-to" pre sedem kľúčových Azure služieb a popisuje použitie nástrojov na správu Azure.

Kapitoly:
Introduction
Getting started with Azure
Azure Websites and Azure Cloud Services
Azure Virtual Machines
Azure Storage
Azure Virtual Networks
Databases
Azure Active Directory
Management Tools (vrátane CLI pre Linux)
Business Cases

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Pozvánka na komunitnú konferenciu MS Fest Bratislava

Radi by sme vás pozvali na komunitnú konferenciu MS Fest v Bratislave 13. a 14. marca na FIIT STU, ktorá sa tento rok bude konať po ôsmich úspešných ročníkoch v Čechách prvýkrát aj na Slovensku. Využite možnosť stretnúť sa so spičkovými vývojármi, IT odborníkmi, MVP a MSP zo Slovenska a Čiech. Môžete sa tešiť na dva dni plné technického obsahu, pričom vstup je ZDARMA.

Chcete zostať v obraze, získať nové vedomosti a naviazať nové kontakty? My tiež. Preto sme na MS Fest pozvali radu špičkových profesionálov zo sveta IT venujúcich sa Cloud-u, vývoju mobilných aplikácií a webov, a tiež mnohým iným oblastiam, ktorí vás vo svojich prezentáciach zoznámia s najnovšími trendami vo svojich odboroch.

Konferencia MS Fest sa bude konať 13. a 14. marca na Fakulte informatiky a informačných technlógii STU v Bratislave. Ďalšie informácie a program nájdete na oficiálnej stránke konferencie.

Kapacita konferencie je obmedzená a preto využite túto príležitosť a zaregistrujte sa práve teraz na http://www.ms-fest.cz/sk/bratislava/registracia .

 

Těšíme se na Vás

Organizační tím MS Fest

Nová e-brožúra "Vývoj interaktívnych webových aplikácií s využitím technológie ASP.NET MVC"

Do našej MSDN knižnice bezplatných kníh pribudla nová e-brožúra od Ľ.Lacka zameraná na ASP.NET MVC. MVC (Model View Controller) je typ aplikačného rámca, ktorý umožňuje dôslednejšie oddelenie aplikačnej logiky od prezentačnej vrstvy. Architektúra MVC pozostáva z troch komponentov – Model, View, Controller, pričom výhodou je, že zmena ktoréhokoľvek z nich má len minimálny vplyv na ostatné, preto sa využíva hlavne v rozsiahlych a zložitých systémoch. Publikácia je koncipovaná prakticky, na vyskúšanie cvičných príkladov zameraných na tvorbu vlastných ASP.NET MVC aplikácií.


Nájdete v nej tieto témy a návody:
- úvod porovnávajúci klasické ASP.NET aplikácie s ASP.NET MVC aplikáciami
- vytvorenie cvičnej MVC aplikácie (katalógu aplikácií)
- vytvorenie dátového modelu nad Entity Framework
- vytvorenie Controller objektu
- vytvorenie View
- rozšírenie aplikácie o triedenie, filtrovanie, upload obrázkov...
- umiestnenie aplikácie do Azure Websites
- prílohy - návod na vytvorenie skúšobného účtu v Azure, stručný prehľad Razor syntaxe

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

Vývoj univerzálnych aplikácií pre Windows 8.1 a Windows Phone 8.1

Univerzálny prístup k vývoju aplikácií pre Windows zariadenia (Tablety/PC a smartfóny) výrazne zrýchľuje a zjednodušuje vytváranie aplikácií spustiteľných zároveň na tabletoch/počítačoch a smartfónoch. Tento vývoj je súčasne predprípravou Vašej aplikácie na prechod na novú verziu Windows 10, ktorý bude jednotným systémom pre PC, notebooky, tablety, smartfóny, Xbox a IoT zariadenia. Základom tohto univerzálneho vývoja aplikácií je zjednotená množina “API-čiek“ tzv. Windows Runtime, na ktorej sú moderné aplikácie pre Windows zariadenia postavené. S príchodom verzií Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 prišlo k nárastu prekryvu týchto API na viac ako 90%. Vzhľadom na isté rozdiely medzi zariadeniami nie je možné dosiahnuť prekryv 100% (napr. API na prácu s telefónnymi kontaktmi nemá význam v počítači/tablete).

Obr. 1. - Prekryv WinRT API

Nástroj Visual Studio vám poskytuje šablónu riešenia pre vytvorenie univerzálnej aplikácie. V rámci takéhoto riešenia môžete vytvoriť používateľské rozhranie unikátne pre daný typ zariadenia s využitím technológií XAML, HTML alebo DirectX, pričom zdieľaný kód/logiku aplikácie môžete naprogramovať v programovacích jazykoch C#, C++ alebo JavaScript.

Po naprogramovaní aplikácie môžete vytvoriť aplikačné balíčky, ktoré nahráte do Windows a Windows Phone obchodu a sprístupníte ich tak používateľom, resp. zákazníkom.

Benefitom takéhoto vývoja pre vás nie je len jeho zjednodušenie a zrýchlenie, no taktiež fakt, že vďaka univerzálnej aplikácií adresujete oveľa širšiu množinu používateľov a tak máte lepšiu možnosť na monetizáciu vašej aplikácie. Tento spôsob vývoja však prináša benefit aj pre vašich budúcich používateľov, nakoľko identita aplikácie je zdieľaná naprieč Windows aj Windows Phone obchodom. Zdieľaná identita znamená, že ak si používateľ zakúpi Vašu aplikáciu vo Windows obchode, je mu umožnené nainštalovať si ju aj na zariadenie Windows Phone bez nutnosti opätovnej platby (pri použití rovnakého Microsoft účtu). Toto zdieľanie môže zahŕňať aj nákup obsahu v rámci aplikácie.

V ďalších častiach tohto článku opíšeme ako začať s univerzálnym vývojom aplikáciíako vytvoriť z existujúcej Windows alebo Windows Phone aplikácie aplikáciu univerzálnu.

Univerzálny vývoj Windows aplikácií - ako na to?

Podmienkou univerzálneho vývoja aplikácií pre Windows zariadenia je adresovanie Windows Runtime. To znamená, že pri vývoji takejto aplikácie nie je možné využiť prístup s využitím Silverlight-u pre Windows Phone časť, ktorý je však pre vývoj samostatných aplikácií pre Windows Phone 8.1 stále dostupný.

Pre vývoj univerzálnych Windows aplikácií je potrebné nainštalovať si Visual Studio 2013 update 2 alebo vyššie. Postup založenia projektu univerzálnej aplikácie je nasledovný:

 1. Po otvorení VS kliknite na File (Súbor) => New Project (Nový projekt)
 2. Otvorí sa vám nové okno s názvom New Project (Nový projekt)
 3. V ľavej časti okna sa nachádza zoznam dostupných šablón. Vyberte si a rozkliknite váš preferovaný programovací jazyk, ďalej rozbaľte sekciu Store apps  a zvoľte Universal Apps (viď obr. 2).                                                                          Obr. 2. - Založenie nového univerzálneho projektu
 4. Na výber máte dve pred-vytvorené šablóny a síce Blank app (Prázdna aplikácia), ktorá je vhodná pre jednoduché jedno-stránkové aplikácie. Hub app, ktorá obsahuje tri stránky a Hub komponent(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/windows.ui.xaml.controls.hub.aspx).
  V rámci tejto šablóny resp. predvytvoreného projektu je vám k dispozicií navigačný „pomocník“ (helper) a taktiež tzv. „pozorovateľna kolekcia“ (Observable collection), za pomoci ktorej je možné dynamické naviazanie dát do rozhrania, t.z., že pri zmene dát na pozadí, sa táto zmena premietne aj do rozhrania. Založenie projektu s využitím Hub app šablóny sa odporúča pri vytváraní akejkoľvek aplikácie pozostávajúcej z viac ako jednej stránky. Taktiež je možné vytvoriť Knižničnú triedu (Class library) resp. Windows Runtime komponent, ktorých využitie sa predpokladá vo viacerých projektoch. Je tak možné izolovať funkcionalitu, ktorá sa využije vo viacerých aplikáciách.

Keďže sa v tomto príspevku venujeme tvorbe univerzálnych aplikácií a nie znovu-použiteľným komponentom, ukážeme si stavbu riešenia (solution) založeného s využitím Hub app šablóny a jazyku C#. Stavbu riešenia môžeme vidieť na obr. 3.

Obr. 3. - Zloženie riešenia univerzálnej aplikácie

Riešenie je rozčlenené na tri časti a síce časť obsahujúcu súbory pre Windows, časť obsahujúcu Windows Phone súbory a zdieľanú časť (Shared), do ktorej sa umiestňuje všetok spoločný kód, ktorý ideálne obsahuje celú biznis logiku.

Pre spustenie a debugovanie aplikácie je možné vybrať cieľový projekt a síce pravým klikom myši na daný projekt (Windows alebo Windows Phone) v Prehľade riešenia (Solution explorer) a vybraním možnosti Nastaviť ako spúšťaný projekt (Set as StartUp Project) obr. 4.

Obr. 4. - Nastavenie spúšťaného projektu

Pri delení kódu medzi projekty je dobré ponechať špecifickú funkcionalitu či už pre Windows, alebo Windows Phone v príslušných projektoch a neimplementovať špecifickú logiku v zdieľanej časti riešenia. Čo sa týka kódu grafického rozhrania, tu sa odporúča mať vždy samostatné súbory pre Windows a Windows Phone. Samozrejme je možné vytvoriť jednotné rozhranie, ktoré sa zobrazí správne aj na Windows aj na Windows Phone zariadeniach a teda netvoriť grafické rozhranie duplicitne, avšak jednotlivé komponenty GUI vo Windows a Windows Phone aplikácie sa vo veľa prípadoch do určitej miery líšia, a preto je vytvorenie zdieľaného grafického rozhrania triviálne iba pre tie najjednoduchšie aplikácie.

Pri delení kódu je možné využiť schopnosť jazyka C# definovať triedu naprieč viacerými fyzickými súbormi a síce prostredníctvom kľučového slova partial umiestneného pred definíciou triedy. Takto je v našom riešení označená napríklad trieda App.xaml.cs, ktorá slúži na inicializáciu aplikácie. Kód resp. metódy, ktoré sú relevantné aj pre Windows aj pre Windows Phone aplikáciu sa nachádzajú v zdieľanej oblasti a špecifický kód sa nachádza výhradne v rámci príslušných projektov. Ako sme napísali, dobrým zvykom je umiestňovať špecifický kód pre Windows a Windows Phone do príslušných projektov, avšak ak ide o malé odlišnosti v metódach využívaných v rámci Windows aj Windows Phone aplikácie (pár riadkov kódu), je možné využiť kompilačné podmienky. Tieto podmienky umožňujú vyčleniť kód určený pre Windows a Windows Phone. Tieto kompilačné podmienky sú  pre Windows #if WINDOW _APP a pre Windows Phone => #if WINDOWS_PHONE_APP a nachádzajú sa napríklad v súbore App.xaml.cs.

Pri súboroch zo zdieľanej oblasti je možné meniť aktuálny kontext, a to na Windows alebo Windows Phone. Toto prepínanie je znázornené na obr. 5.

Obr. 5. - Zmena kontextu

Pri zmene kontextu si môžete všimnúť zafarbovanie resp. zašednutie kódu v rámci kompilačných podmienok, kedy farebný kód sa vzťahuje k aktuálne zvolenému kontextu a šedý nie.

V krátkosti sme vám poskytli návod ako vytvoriť univerzálnu aplikáciu. Prístup univerzálneho vývoja aplikácií vám umožňuje do veľkej miery eliminovať  opakujúci sa kód prostredníctvom zdieľania kódu (zdieľanej časti aplikácie), no je nutné povedať, že exaktné členenie kódu je špecifické pre každú aplikáciu a pre každého programátora a neexistuje univerzálny prístup tohto členenia. Existujú iba pomôcky, ktoré vám pri členení kódu pomôžu.

V nasledujúcej časti ukážeme, ako zmeniť existujúci Windows 8.1 app/ Windows Phone 8.1 app projekt na univerzálnu aplikáciu

Upgrade existujúceho projektu na univerzálnu aplikáciu

Pri tomto upgrade ide v princípe o pridanie Windows Phone, resp. Windows projektu a zdieľanej časti do existujúceho riešenia. Predpokladom je existujúca Windows 8.1 alebo Windows Phone 8.1 aplikácia adresujúca Win RT. Zatiaľ čo sa vývoj pre Windows Phone s príchodom verzie 8.1 zmenil výraznejšie (možnosť adresovať Win RT APIs), pre Windows 8.1 táto zmena nebola taká výrazná. Preto ak máte modernú aplikáciu, ktorú ste programovali pre zariadenia so systémom Windows 8  a má význam túto aplikáciu portovať aj na mobilné zariadenia, odporúčame upgradovať projekt resp. aplikáciu najskôr na verziu 8.1 a následne vytvoriť z tohto projektu projekt univerzálnej aplikácie. Upgradovanie Windows aplikácie z verzie 8 na verziu 8.1 je veľmi jednoduché a pozostáva z nasledovných základných krokov:

 1. Pre každý prípad si zkopírujte Vaše riešenie do nového adresára, z dôvodu zálohy.
 2. Zmeňte cielenú verziu na verziu 8.1
 3. Opravte chyby týkajúce sa ciest k súborom, knižniciam a rozširujúcim SDK.
 4. Aktualizujte svoj kód tak, aby využíval nové API
 5. Podporujte Windows 8 verziu vašej aplikácia

Bližšie informácie k tejto téme môžete nájsť na nasledovnej webovej lokalite: http://msdn.microsoft.com/en-GB/library/windows/apps/dn263114.aspx

Samotná konverzia projektu na projekt univerzálnej aplikácie sa vykoná taktiež veľmi jednoducho a síce stačí v okne Solution Explorer kliknuť pravým tlačidlom na názov projektu. V zobrazenom kontextovom menu následne vyberte položku Add Windows Phone 8.1 v prípade, že konvertujete existujúcu Windows 8.1 aplikáciu, resp. Add Windows 8.1 v prípade, že konvertujete Windows Phone 8.1 aplikáciu (viď obr. 6). Samozrejme po tomto kroku musíte vhodne zvoliť zdieľané časti kódu a pre pridanú platformu prispôsobiť/vytvoriť používateľské rozhranie.

Obr. 6. - Pridanie projektu (platformy)

V tomto blogu sme sa snažili v jednoduchosti vysvetliť základy vývoja univezalných aplikácií pre Windows a Windows Phone. Pre ďalšie informácie ohľadom vývoja aplikácií pre tieto platformy vám odporúčame navštíviť stránku https://dev.windows.com/en-us alebo knižku Vývoj univerzálnych aplikácií Pre windows 8 a Windows Phone 8.1 od Ľuboslava Lacka.

Marek.

Nový MVA kurz na tému Azure v češtine pre IT špecialistov

Kurz je určený všetkým IT profesionálom, ktorých zaujímajú služby Microsoft Azure. Je rozdelený do jednotlivých modulov, s jedným úvodným a piatimi tématicky oddelenými, detailnejšími modulmi.

1. Úvod
- výhody využitia cloudu, typy cloudových služieb, prečo použiť hybridné riešenie, ponuka služieb Microsoft Azure, základné scenáre použitia
2. Azure virtuálne stroje
- teória virtuálnych strojov, portály pre správu Azure, tvorba virtuálnych strojov, práca s virtuálnymi strojmi, príprava SQL Server VM, príprava IIS Server VM, ceny Azure služieb a nástroje na stiahnutie
3. Azure workloads
- Azure SQL Database, Azure websites, Azure Active Directory
4. Virtuálne siete
- tvorba virtuálnej siete, tvorba doménového prostredia
5. Azure Storage
- práca s VHD, nahranie VHD do Azure
6. Riešenia hybridného cloudu
- site-to-site VPN, Azure backup, StorSimple, Azure Site Recovery, Azure a System Center


Kurz v MVA je (samozrejme) bezplatný a môžete ho absolvovať vtedy, keď sa vám to bude hodiť. Priamo zo svojho PC.

Nájdete ho na adrese http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/zaciname-s-microsoft-azure-a-hybridnim-cloudem .

 

Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Záznamy z webinárov pre startupy (v slovenčine)

V októbri a decembri som pre startupy pripravil a odprezentoval polhodinové webináre. Praktické, s krátkymi návodmi, nielen "prečo" ale aj "ako". S obsahom, ktorý môže startupom pomôcť naštartovať projekty s veľkou úsporou nákladov.

1. Získajte z BizSpark-u maximum (24.10.2014)
  - ako pridať do BizSpark tímu ďalších členov
  - využitie Azure benefitu pre mnoho účelov
  - postup aktivácie Azure v BizSpark-u
  - otázky a odpovede

2. Virtuálny server v Azure pre vývoj, testovanie, produkčnú prevádzku (4.12.2014)
  - vytvorenie virtuálnej siete v Azure
  - vytvorenie virtuálneho servera v Azure (na testovanie alebo produkčnú prevádzku)
  - scenáre aplikačný server+databázový server, klient+server
  - otázky a odpovede

Ak nestaviate riešenia na Windows-och, nezabudnite, že BizSpark  a Azure sú rovnako vhodné aj pre startupy zamerané na Linux , MongoDB , Python , Java , PHP  ... a ďalší Open Source softvér. Azure je multiplatformný a každý startup v BizSpark-u získava každý mesiac na každého z 5ich členov tímu 150 dolárový kredit na služby dátového centra, pričom je viac ako pravdepodobné, že tento kredit dokáže pri rozbiehaní projektu na dlhší čas pokryť všetky prevádzkové náklady.


Prezentácie a nahrávky webinárov nájdete na https://onedrive.live.com/?cid=554C44720A00CF6F&id=554C44720A00CF6F%21114 .

 

Miro

Vytvorenie virtuálnej siete v Azure (krok za krokom)

V poslednom detailnom návode zameranom na využitie služieb dátového centra som popísal rôzne spôsoby inštalácie aplikácií do virtuálneho servera oživeného v Azure. Pri viacvrstvovej aplikácii (web + databáza, podniková agenda + databáza, doménový kontrolér + aplikačné servery, ...) si už asi nevystačíte s jediným serverom a pri pridávaní ďalšieho sa musíte zamyslieť nad tým, ako ich zosieťovať. A to je téma práve pre tento návod, v ktorom vytvoríte v Azure virtuálnu sieť a umiestnite do nej navzájom komunikujúce servery.

1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u alebo ste ho získali po objednaní Azure služieb.

2. Vyberte z ľavého menu Networks a potvrďte v hlavnom paneli "Create a virtual network".

3. Zadajte do položky "Name" názov vašej siete (napr. "mojasiet"), ktorý poslúži na ľahšiu identifikáciu siete pre váš tím a potvrďte prechod na nasledujúci krok.

4. V tomto návode vytvárate iba čisto cloudovú sieť, neprepájanú s lokálnou sieťou, bez vlastného DNS servera. Ak nezadáte žiadny DNS server, servery vkladané do takejto siete budú automaticky používať Azure DNS server, čo im umožní využívať internetové zdroje podľa mena (bez znalosti ich IP adries) a zároveň vidieť iné servery v virtuálnej sieti použitím ich "hostname". Potvrďte prechod na nasledujúci krok.

Poznámka: Ak by ste chceli časom prepojiť virtuálnu sieť v cloude s vašou lokálnou sieťou, potom je potrebné špecifikovať DNS server, ktorý používate vo vašej sieti. Ak máte na internete vlastný DNS server alebo používate niektorý od dodávateľa, môžete zadať aj tieto tzv. "public" DNS servery nezávislé od Azure. V našom príklade zatiaľ nepočítame s prepojením siete v Azure s lokálnou sieťou, ani s nadviazaním VPN spojenia s jedným necloudovým počítačom (Point To Site spojenie) ani s stálym prepojením Azure siete s lokálnou sieťou cez VPN tunel (Site To Site). Preto tieto "zaškrtávacie" políčka necháme nevybrané.

5. Zmeňte "Starting IP" označujúcu prvú IP adresu vašej siete na adresáciu používanú v menších sieťach, teda na 192.168.0.0. Zadané parametre potvrďte.

Poznámka: Adresácia v Azure sieťach je založená na DHCP, čiže IP adresy sú serverom prideľované dynamicky z adresného priestoru, ktorý vidíte v stĺpci Usable Address Range. Prvé tri IP adresy v adresnom priestore si Azure rezervuje pre sieťové prvky, vašim serverom bude prideľovať IP adresy končiacou číslom 4 a vyššie. Sieť si môžete rozložiť na viacero menších podsietí, tzv. subnetov. Azure vám rovno ponúkne jednu podsieť, ktorá obsadí iba časť adries hlavnej siete. Na náš príklad to bude postačovať. Ak by ste chceli limitovať serverom nejaké komunikačné TCP porty, lepšie je rozdeliť hlavnú sieť do viac podsietí, umiestňovať servery do podsietí podľa toho, s ktorými ďaľšími servermi budú komunikovať a komunikačné obmedzenia potom nastaviť pomocou nastavení Network Security Groups na jednotlivé podsiete. Rozsah podsiete môžete pri tvorbe definovať cez CIDR (počet adries). Číslo za lomítkom v CIDR stĺpci určuje koeficient rozsahu, číslo v zátvorkách v CIDR stĺpci zobrazuje počet IP adries, ktoré sa do rozsahu zmestia.Najčastejšie si subnety v sieti s adresáciou 192.168.*.* delím na rozsahy "/24". V takomto delení je napr. prvý subnet s adresáciou "192.168.0.0" až "192.168.0.255", čiže obsahuje 256 IP adries a subnety už vizuálne rozpoznám podľa rôznych čísel na tretej pozícii. Napriek tomu, že adresácia je založená na DHCP, môžete si použitím PowerShell príkazu rezervovať statickú internú IP adresu pre virtuálny server podľa popisu na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn630228.aspx  .

6. Počkajte na vytvorenie siete, teda kým sa proces jej vytvorenia dostane do stavu "Created".

7. Vytvorte server podľa postupu popísaného v blogposte http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2014/07/10/ako-vytvori-aplika-n-253-server-v-azure-krok-za-krokom.aspx , ale v kroku pri výbere dátového centra (krok 6.) vyberte v položke „Region/Affinity group/Virtual Network“ sieť "mojasiet".

Poznámka: Virtuálne servery sú ukladané do podsietí, preto vám formulár rovno ponúkne umiestnenie do jedinej vytvorenej podsiete - Subnet-1.

8. Vyčkajte, kým status servera nenadobudne hodnotu "Running".

9. Prepnite sa cez ľavé menu "Networks" do podrobností siete "mojasiet".

10. Potvrďte záložku Dashboard.

11. V virtuálnej sieti "mojasiet" máte vytvorený server "mojprvyserver" s dynamicky pridelenou adresou v subnete Subnet-1.

12. Pridávajte podľa kroku 7. ďalšie servery, ktoré vám umožnia testovať a nasadzovať viacvrstvovú aplikačnú architektúru v sieťovom prostredí. Aplikačný server a databázový server, farmu viac aplikačných serverov, webový server a databázový server a iné. V prípade aktívneho predplatného MSDN môžete dokonca testovať aj typický scenár klient-server, pretože Azure benefit aktivovaný v MSDN ponúka v Azure galérii aj Windows 7 a Windows 8 na účely testovania.

Poznámka: Nezabudnite na to, že servery majú po oživení reštriktívne sieťové nastavenia. Ak nebude vo vašej sieti komunikovať napr. databázový server MS SQL s webový serverom, nastavte na databázovom VM cez Windows Firewall pravidlo pre sieťovú komunikáciu na porte 1433, ktorým MSSQL komunikuje. Rovnako, ak váš server vyžaduje v sieti komunikáciu cez nejaký port, povoľte ho aj priamo na virtuále.   

13. Testujte, skúšajte, nasadzujte!


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Microsoft Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Cloudcamp, 15.10.2014, Bratislava

Na stred októbra som pre vás pripravil cloudcamp, čiže technický seminár o Azure pre vývojárov, ktorí sú v vývoji aplikácií hostovaných v dátových centrách začiatočníkmi alebo ich znalosti cloudu sú na úrovni "mierne pokročilí". Cloudcamp je praktickým, technickým prehľadom Azure, na ktorom vám ukážem postupy kde začať, na čo si dať pozor a samozrejme pridám aj "prečo".

Témy:
- krátky úvod do Azure služieb
- Azure Cloud Services - samoinštalované aplikačné farmy
- Azure Websites - hostovanie webových aplikácií
- Azure Mobile Services - "backend" pre multiplaformné mobilné aplikácie
- Azure Active Directory - ako zúžitkovať "identity" službu v dátovom centre
- Azure SQL Database a Azure Storage - úložiská štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát

Kedy:  15. októbra 2014, 9:00 – 15:00

Kde:  Apollo Business Center II, Block E, Prievozská 4D, Bratislava, 3.poschodie

Registrácia: Registrujte sa cez https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032598081&Culture=SK-SK  . Počet miest je obmedzený. Registrujte sa čím skôr!
Poznámka:Registračná stránka je generická, písaná v angličtine. Prezentovať budem samozrejme v slovenčine to, čo je popísané vyššie.

Teším sa na stretnutie!

Miro

 

P.S.

Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Microsoft Azure pre členov BizSpark , Microsoft  Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Microsoft Azure Trial.

Postupy:

Ako aktivovať Azure benefit v BizSpark-u (krok za krokom)

Ako bezplatne aktivovať Azure benefit  v Visual Studiu s MSDN a MSDN Platforms

Ako vytvoriť aplikačný server v Azure (krok za krokom)

Ako preniesť/nainštalovať aplikáciu na aplikačný server v Azure (krok za krokom)

Druhá časť e-brožúry "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C#"

V MSDN knižnici bezplatných kníh je už aj druhá časť e-brožúry "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C#" od MVP Jána Hanáka z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ zameraná na riadený paralelizmus. Dopĺňa prvú časť  o témy:

- Implicitné generovanie a spracovanie paralelných úloh
- Paralelné návrhové vzory: paralelná redukcia
- Spracovanie rastrových transformácií s futuritnými paralelnými úlohami
- Implementácia modelu producent-konzument s konkurenčným frontom
- Meranie výkonnosti paralelného programu v prostredí Visual Studio 2013

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

David Chappell: Cloud - The Big Picture v Bratislave na FIIT STU už 23.9.2014!

Nezabudnite!

Už zajtra, 23.9.2014 od 16:00 sa na FIIT STU v Bratislave koná prednáška jedného z popredných cloud expertov v Sillicon Valley, Davida Chappella. Prednáška nesie názov "Cloud – The Big Picture" a poskytne vám potrebný rozhľad medzi rôznymi poskytovateľmi cloud riešení a ich výhodami. Všetky informácie a linku na registráciu nájdete tu:  http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4265 .

Ak sa chcete detailnejšie orientovať v téme cloud, neprehliadnite výborné školenia v MVA:
Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start
Hybrid Cloud Workloads SQL
Hybrid Cloud Workloads – websites

 

Miro

Úvod do ASP.NET MVC (kurz MVA)

Začať pri prechode z ASP.NET Webforms programovať v koncepte MVC správnymi postupmi je veľmi dôležité. Rovnako ako je pre začínajúceho webového vývojára dôležité pochopiť samotné MVC. Na Microsoft Virtual Academy je pre vás pripravený kurz "Úvod do ASP.NET MVC" ("Introduction to ASP.NET MVC") , skoncipovaný expertmi Jonom Gallowayom a Christopherom Harrisonom. 

Pre koho je kurz určený?
- pre .NET vývojárov začínajúcich s webovým vývojom
- pre webových vývojárov, pre ktorých je .NET novinkou
- pre vývojárov ASP.NET Webforms, ktorý sa chcú naučiť ASP.NET MVC

Čo je obsahom kurzu?
- základy MVC (pohľad na ASP.NET, čo je MVC, ...)
- tvorba a konfigurovanie modelov
- "tooling" pomocou Visual Studia
- úprava kontrolérov
- úprava pohľadov
- úvod do Bootstrap-u
- úvod do autentifikácie

Kedy?
Je to online kurz, ktorý si prejdete, kedy sa vám bude hodiť.


Kurz je  bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc

Miro

P.S. Ak vás téma vývoja MVC zaujíma viac, doporučujem prejsť si aj kurz "Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Jump Start" http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/developing-asp-net-mvc-4-web-applications-jump-start

Nová e-brožúra "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1.časť)"

 

Do našej MSDN knižnice bezplatných kníh pribudla nová e-brožúra od MVP Jána Hanáka z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ zameraná na riadený paralelizmus. E-brožúra "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1.časť)" je typicky letná, menšia, ale pritom dostatočne akčná. Predstavuje teoreticko-praktický pohľad na implementáciu algoritmov a programových techník riadeného paralelizmu v jazyku C# na platforme Microsoft .NET Framework 4.5 s využitím knižnice Task Parallel Library (TPL).

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

Ako preniesť/nainštalovať aplikáciu na aplikačný server v Azure (krok za krokom)

V predošlom blogposte som podrobne popísal postup ako vytvoriť v Azure aplikačný server, v ktorom ste plnohodnotným administrátorom. Veľkosť servera som vybral takú, aby bol schopný pracovať ako „all-in-one“, teda ako virtuál prevádzkujúci web, databázu, účtovníctvo atď. Server máte, ale treba vyriešiť úlohu, ako inštalačný balík aplikácie preniesť do aplikačného servera hostovaného v Azure. Použijem na to 3 spôsoby (nižšie označené ako A, B a C).
  Pri prvom si vytvoríte v úložisku Azure Storage softvérovú knižnicu, ktorá bude slúžiť ako katalóg inštalačných balíkov. Považujem to za najsystémovejší postup, pretože tu budete mať inštalačné balíky dostupné veľmi rýchlou sieťou, v rámci Azure datacentra, štandardnou HTTP URL cestou, pre celú skupinu vašich správcov a vývojárov. Druhý spôsob je založený na inštalácii softvéru dostupného z internetového zdroja a tretí (vhodný pre menšie inštalačné balíky) na prenose sofvéru z vášho počítača na server cez „remote desktop connection“.

Čo obsahujú nasledujúce postupy?
- Vytvorenie úložiska pre ukladanie inštalačných balíkov v Azure Storage
- Prenos inštalačného balíka do vašej knižnice softvéru vytvorenej v Azure Storage
- Inštalácia aplikácie na aplikačný server z Azure Storage alebo z internetu
- Prenos inštalačného balíka do virtuálneho servera cez „remote session“
 
A. Vytvorenie knižnice softvéru v Azure Storage a inštalácia softvéru z nej
1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u.
2. Z ľavého menu vyberte „Storage“ a potvrďte „New“.

 

3. V rozbalenom menu „Storage“ potvrďte „Quick Create“ a vyplňte vstupné dáta na vytvorenie účtu úložiska. Názov úložiska (URL) musí byť v rámci domény „core.windows.net“ jedinečný, dátové centrum si vyberte to isté, v ktorom máte aplikačný server a pre položku „replication“ určujúcu, kde budete mať automaticky ukladané záložné kopie úložiska, bude postačovať pre inštalačné balíky „Locally Redundant“ (čiže kopie iba v zvolenom datacentre.) Nakoniec potvrďte „Create Storage Account“.

 

4. Keď sa po pár sekundách vytvorí nový účet úložiska, „kliknite“ na jeho názov.
 

5. Obsah BLOB úložiska je zaraďovaný do kontajnerov, čo sú v podstate priečinky prvej úrovne, preto si musíte vytvoriť aspoň jeden. Z horného menu úložiska vyberte „Containers“ a potvrďte „Create a container“.

6. Zadajte názov kontajnera (bez diakritiky a medzier) a vyberte spôsob prístupu do neho. V ponuke máte „Private“, t.j. „read/write“ prístup iba s administrátorským prístupovým kľúčom cez softvér alebo API, „Public Container“ pre „read-only“ prístup do kontajnera a k jeho metadátam aj priamo cez URL a prístup „Public Blob“. Zvoľte si pre náš príklad prístup „Public Blob“, ktorý je tiež „read-only“ prístupom do obsahu kontajnera cez URL bez možnosti čítať metadáta. 

 

Poznámka: Úroveň prístupu môžete kedykoľvek vrátiť na „Private“.  Štandardným scenárom je držanie kontajnera na úrovni „Private“ s občasným povolením „Public Blob“, keď potrebujete z neho sťahovať softvér cez URL adresy.


7. Keďže najskôr budete musieť inštalačný balík preniesť do kontajnera v Azure Storage, je potrebné poznať administrátorský kľúč. Prepnite sa na záložku „Dashboard“ a z dolného menu vyberte „Manage Access Keys“.

 

8. Prekopírujte si do „clipboardu“ jeden z rovnocenných prístupových kľúčov.


9. Musíte si zvoliť z množstva softvérov, ktorými môžete spravovať Azure Storage. Ponuku nájdete napr. na http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2014/03/11/windows-azure-storage-explorers-2014.aspx , prípadne môžete použiť Visual Studio,  alebo si vytvoríte vlastnú ministránku na prenos súborov do Azure Storage podľa príkladu na http://gauravmantri.com/2013/02/16/uploading-large-files-in-windows-azure-blob-storage-using-shared-access-signature-html-and-javascript/ , alebo použijete AzCopy z Azure Storage Tools. Mojim favoritom je bezplatný nástroj Azure Storage Explorer na http://azurestorageexplorer.codeplex.com/ , takže v nasledujúcich krokoch budem používať práve tento nástroj.

10. V Azure Storage Explorer-e potvrďte „Add Account“, zadajte názov Azure Storage účtu (viď krok  3 vyššie), prístupový kľúč k Azure Storage účtu (prekopírovaný do clipboardu v kroku 8 vyššie) a potvrďte „Add Storage Account“.

11. Vyberte z ľavého menu názov kontajnera Azure Storage, do ktorého prenesiete inštalačný balík, potvrďte „Upload“ a vyberte z súbor z lokálneho disku, ktorých chcete preniesť do Azure Storage.

 

12. Po ukončení prenosu sa prepnite na Azure portál, prejdite dovnútra kontajnera „aplikacnysoftver“ a prekopírujte si do clipboardu URL linku smerujúcu na inštalačný balík.

 

13. Nadviažte vzdialené spojenie („remote desktop connection“) s aplikačným serverom, ktorého postup som podrobne popísal v predošlom blogposte

14. Aby ste nemali blokované ukladanie softvéru stiahnutého z internetu na aplikačný server, dočasne vypnite IE Enhanced Security Configuration pre administrátorov.

 

Poznámka: Ku konfigurácii sa dostanete pohodlne cez „Configure Local Server“ v aplikácii "Server Manager". Hneď ako sa vám podarí inštalačný balík uložiť na disk aplikačného servera, prepnite ochranu opäť do polohy „On (Recommended)“.

15. Otvorte v „remote okne“ Internet Explorer, vložte z clipboardu URL adresu inštalačného balíčka uloženého v Azure Storage a uložte si súbor na lokálny disk servera. Hotovo! Inštalačný balíček máte na servri a softvér môžete oživiť.

B.Inštalácia softvéru na aplikačný server z internetu.
1. Rovnako, ako je popísané v predošlej variante (v krokoch 13 a 14), nadviažte vzdialenú „session“ so serverom a dočasne vypnite IE Enhanced Security Configuration.
2. Ako príklad softvéru z internetu použijem SQL Express 2014, čím aplikačný server povýšim aj na databázový server. Otvorte preto Internet Exporer a zadajte adresu http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299  . 


 

3. Vyberte z ponuky najbohatšiu verziu SQL Express pre 64bitové prostredie.


4. Uložte inštalačný balíček na lokálny disk servera.


 

5. Spustite inštaláciu SQL Express-u.

 

6. Prejdite nastaveniami inštalácie SQL Express. 

 

7. Hotovo! Po úspešnej inštalácii máte server obohatený o databázovú úroveň.


 

Poznámka: Inštalácia SQL Express 2014 si vyžaduje aj .NET Framework 3.5.1, ktorý na server pridáte jednoducho cez „Add Roles and Features“ v nástroji „Server Manager“.

C. Prenesenie softvéru na aplikačný server cez „remote desktop connection“ je vhodné pre menšie inštalačné súbory. Softvéry dostupné pre variantu A. kopírujú zvyčajne súbory do Azure Storage paralelizovane, a teda aj rýchlejšie a bez častejších prerušovaní prenosov. Kopírovanie cez „remote session“ je síce ľahko dostupné, ale pri väčších súboroch pomalé.

1. V Windows Explorer-e („Prieskumník súborov“) na svojom počítači si vyhľadajte inštalačný súbor a nakopírujte si jeho odkaz do clipboardu ( CTRL+C).
2. Rovnako, ako je popísané v variante A v kroku 13, nadviažte vzdialenú „session“ so serverom.
3. Otvorte Windows Explorer v virtuálnom servery a cez CTRL+V spustite kopírovanie do cieľového adresára.

4. Hotovo! Inštalačný balíček máte na servery a softvér môžete oživiť.

Postupmi popísanými vyššie viete preniesť inštalačné balíky na virtuálny server v Azure, aby ste ho mohli hrdo nazývať aplikačným serverom. Dátové súbory aplikácií (ako napr. „mdf“ a „ldf“ súbory aplikačných databáz SQL Servera) sa však kvoli výkonnosti nedoporučuje umiestňovať na systémový disk. Pre aplikačné dáta a zálohy je potrebné vytvoriť dátový disk a tejto téme sa budem venovať v nasledujúcom článku.

Miro

Ako vytvoriť aplikačný server v Azure (krok za krokom)

 V predošlých "blogpostoch" som spísal postup, ako si môžu služby Azure bezplatne aktivovať startupy v programe BizSpark a ako si ich môžu rovnako bezplatne aktivovať vývojári a IT správcovia v Visual Studiu s MSDN a MSDN Platforms. V ďalších článkoch sa budem postupne venovať najčastejším konfiguráciam Azure služieb. Prvá z nich je najjednoduchšia, pretože pozostáva z jediného servera, ktorý bude slúžiť na beh alebo testovanie aplikácie (napr. webu, databázy, serverovej aplikácie atď.).

Čo obsahuje nasledujúci postup?
Vytvorenie virtuálneho servera s operačným systémom Windows Server 2012 R2 s právami „plného“ administrátora.

1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u.

2. Na hlavnej obrazovke správy vašej Azure subskripcie vyberte vľavo dolu menu „New“.

3. Z ponukového stromu vyberte vytvorenie Virtual Machine z galérie predpripravených konfigurácii.

 4. Cieľom je vytvoriť virtuálny server s Windows Server 2012 R2, preto vyberte hneď prvý „imidž“ z galérie a potvrďte šípku na ďaľšiu špecifikáciu nastavení servera.


Poznámka: V galérii nájdete aj konfigurácie s rôznymi edíciami Linuxu, Oracle, Java atď. MSDN predplatitelia majú prístupné dokonca aj klientské systémy Windows 7, Windows 8.

5. Do položky „Virtual Machine Name“ zapíšte názov servera (t.j. jeho hostname). Keďže vytvárate samostatný server, ktorý nebude pracovať v „balancovanej“ farme zvoľte „tier“ úroveň „Basic“. V ponuke „Size“ sú rôzne veľkosti virtuálnych serverov (,od ktorých sa odvíja aj ich hodinová sadzba). Ak chcete vytvoriť aplikačný server, na ktorý nasadíte aplikáciu, jej menšiu databázu atď. skúste zvoliť zlatý stred, ktorý utiahne väčšinu bežných aplikácií  - 2 jadrá, 3,5GB RAM. Do položiek „New user name“ a „New password/Confirm“ zapíšte meno administrátorstého účtu a jeho heslo, ktoré vám bude slúžiť na správu servera. (Mená ako admin, administrator, root, .... vám z bezpečnostných dôvodov neprejdú.) Pre pokračovanie konfigurácie pokračujte opäť šípkou vpravo dolu.

Poznámka: Veľkosť „size“ budete môcť zmeniť po naštartovaní servera cez portál na správu, a tým si alokované prostriedky prispôsobiť nárokom aplikácií.

6. V položke „Region/Affinity group/Virtual Network“ vyberte konkrétne dátové centrum Azure, pre EÚ „North Europe“ alebo „West Europe“ a pokračujte šípkou vpravo dolu.

Poznámka: Váš server dostane menný obal, tzv. „Cloud Service“, ktorý ma jedinečné DNS meno pre internet (Cloud Service DNS Name). V jednej „Cloud Service“ môžete mať viac serverov a virtuálnu sieť. Napriek tomu, že máte pridelené DNS meno, bez explicitného povolenia sieťových portov na konkrétnych serveroch sú vaše servery pre internet neviditeľné a sú chránené firewallom. Položka „Storage Account“ je účet (adresa) úložiska Azure, kam sa uložia „vhd“ disky vytváraného servera.

7. V poslednom konfiguračnom okne akceptujte doporučené rozšírenia.

8. Spustí sa proces vytvorenia virtuálneho servera podľa vašich požiadaviek. Počkajte niekoľko minút.

9. Pripravený server zmení stav na „Running".

10. Potvrďte v dolnom menu „Connect“ na nadviazanie vzdialeného spojenia („Remote session“) s vytvoreným serverom.

11. Vyberte „Open“ pre otvorenie súboru obsahujúceho protokol nadviazania vzdialeného spojenia.

12. V okne „Remote Desktop Connection“ potvrďte „Connect“.

13. Do prihlasovacieho okna vložte meno a heslo adminstrátora servera tak, ako ste ho zadali v kroku 5.

14. Akceptujte skutočnosť, že vzdialené spojenie s serverom je zabezpečené tzv. „self-signed“ certifikátom, ktorého vydavateľom je testovacia certifikačná autorita.

15. Hotovo! V Azure ste za pár minút rozbehli virtuálny server, do ktorého ste sa prihlásili a môžete ho nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

16. Keď ukončíte testovanie, upracte po sebe! Keď nebudete potrebovať, aby server bežal, zastavte ho a ušetríte si tým Azure kredit. Zastavenému „Virtual Machine“ serveru sa neúčtujú alokované výpočtové zdroje, iba veľmi nízka položka za obsadenie úložiska Azure Storage jeho „vhd“ súbormi. Nezastavujte servery zvnútra operačného systému, ale cez správcovskú Azure konzolu (tlačidlom „Shuttdown“ v dolnom menu), pretože iba tak sa dealokojú zdroje a nebude sa z kreditu odpočítavať časť za výpočtové zdroje.
17. Presvedčte sa, že server je zastavený bez účtovania za výpočtové zdroje – „Stopped Deallocated“.

 

V postupe vyššie ste vytvorili aplikačný server v Azure. V ďalšom článku popíšem, ako do neho preniesť vlastnú aplikáciu cez vzdialené spojenie, Azure Storage alebo z internetu  (napr. inštalačný balík SQL Express 2014).

 

Miro

Objasnených 20 otázok C# (kurz MVA)

Microsoft Virtual Academy (MVA) má už viac ako 2 milióny používateľov, z toho zo Slovenska viac ako 2500. Ponúka bezplatné online kurzy pre vývojárov a IT administrátorov.

Väčšinou sa snažím upozorniť na najnovšie bezplatné kurzy v MVA, ale teraz vás chcem upozorniť na jeden z minulého roka, ktorý považujem za dôležitý pre každého vývojára v C#. „Must“ pre začiatočníka a doporučený aj pre vývojárov, ktorí vhupli do C#, do jeho zložitejších zákutí, ale základmi sa moc nezaoberali. Názov kurzu je „Twenty C# Questions Explained“ ( „Objasnených 20 otázok C#" ).

Obsah kurzu je postavený na riešeniach a hlasovaní z Stackoverflow.com, čiže z preferovaných fór obzvlášť obľúbených vývojármi. Základom je 20 „top“ otázok o C#:

1. Kedy použiť struct a kedy class?
    - Rozdiely medzi struct a class a kedy čo preferovať
2. Ako parsovať XML súbory?
    - Parsovanie jednoduchého XML súboru pomocou .NET XML tried a metód
3. Aký je rozdiel medzi String a string?
    - Rozdiel medzi premennou string a triedou String
4. Ako získam aplikačnú cestu v konzolovej C# aplikácii?
    - Ukážka kódu na získanie aplikačnej cesty
5. Ako voláte „base“ konštruktor v C#?
    - Ukážka dvoch metód volánia bázového konštruktora triedy
6. Ako počítate výskyty reťazca v ....
    - Použitie foreach a RegEx pre jednoznakové a viacznakové vyhľadávanie
7. Ako kontrolujete, či je číslo druhou mocninou?
   - Ukážka použitia operátorov
8. Aký je rozdiel medzi break a continue v ...
   - Ukážka rozdielov medzi break a continue v cykloch
9. Aký je rozdiel medzi abstract a virtual ...
   - Ukážka implementácie funkcií pomocou kľúčových slov abstract a virtual
10. Aký je rozdiel medzi ref a out?
   - Ukážka použitia kľúčových slov ref a out v C#
11. Ako šifrovať/dešifrovať reťazec v .NET-e?
   - Použitie kryptografických tried v .NET na symetrické šifrovanie
12. Ako získam index aktuálnej iterácie?
   - Ukážka získania iterácie cyklu foreach
13. Ako získam svoju IP adresu v C#?
   - Ukážka získania lokálnej a verejnej IP adresy
14. Ako vypočítať vek v C#?
   - Trieda DateTime pre počítanie veku
15. Ako získam hodnotu reťazca z enum?
   - Ukážka použitia Enum.GetName() a ToString()
16. Ako vytvoriť textové pole akceptujúce iba čísla?
   - Ukážka použitím WinForms
17. Ako zaokrúhlim na dve desatinné miesta pre výstup...
   - Použitie formátovacích špecifikátorov pre výstup
18. Ako odstránim duplicity z poľa?
   - Použitie LINQ a zoznamu
19. Ako zotriedim „dictionary“ podľa hodnoty?
   - Ukážka použitia LINQ a nového objektu
20. Ako vrátim viac hodnôt z funkcie v C#?
   - Použitie poľa a vracanie min a max


Kurz je online, bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/twenty-c-questions-explained

Miro

Viac príspevkov Ďalšia stránka »