DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia
Úvod do ASP.NET MVC (kurz MVA)

Začať pri prechode z ASP.NET Webforms programovať v koncepte MVC správnymi postupmi je veľmi dôležité. Rovnako ako je pre začínajúceho webového vývojára dôležité pochopiť samotné MVC. Na Microsoft Virtual Academy je pre vás pripravený kurz "Úvod do ASP.NET MVC" ("Introduction to ASP.NET MVC") , skoncipovaný expertmi Jonom Gallowayom a Christopherom Harrisonom. 

Pre koho je kurz určený?
- pre .NET vývojárov začínajúcich s webovým vývojom
- pre webových vývojárov, pre ktorých je .NET novinkou
- pre vývojárov ASP.NET Webforms, ktorý sa chcú naučiť ASP.NET MVC

Čo je obsahom kurzu?
- základy MVC (pohľad na ASP.NET, čo je MVC, ...)
- tvorba a konfigurovanie modelov
- "tooling" pomocou Visual Studia
- úprava kontrolérov
- úprava pohľadov
- úvod do Bootstrap-u
- úvod do autentifikácie

Kedy?
Je to online kurz, ktorý si prejdete, kedy sa vám bude hodiť.


Kurz je  bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc

Miro

P.S. Ak vás téma vývoja MVC zaujíma viac, doporučujem prejsť si aj kurz "Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Jump Start" http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/developing-asp-net-mvc-4-web-applications-jump-start

Nová e-brožúra "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1.časť)"

 

Do našej MSDN knižnice bezplatných kníh pribudla nová e-brožúra od MVP Jána Hanáka z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ zameraná na riadený paralelizmus. E-brožúra "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C# (1.časť)" je typicky letná, menšia, ale pritom dostatočne akčná. Predstavuje teoreticko-praktický pohľad na implementáciu algoritmov a programových techník riadeného paralelizmu v jazyku C# na platforme Microsoft .NET Framework 4.5 s využitím knižnice Task Parallel Library (TPL).

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

Ako preniesť/nainštalovať aplikáciu na aplikačný server v Azure (krok za krokom)

V predošlom blogposte som podrobne popísal postup ako vytvoriť v Azure aplikačný server, v ktorom ste plnohodnotným administrátorom. Veľkosť servera som vybral takú, aby bol schopný pracovať ako „all-in-one“, teda ako virtuál prevádzkujúci web, databázu, účtovníctvo atď. Server máte, ale treba vyriešiť úlohu, ako inštalačný balík aplikácie preniesť do aplikačného servera hostovaného v Azure. Použijem na to 3 spôsoby (nižšie označené ako A, B a C).
  Pri prvom si vytvoríte v úložisku Azure Storage softvérovú knižnicu, ktorá bude slúžiť ako katalóg inštalačných balíkov. Považujem to za najsystémovejší postup, pretože tu budete mať inštalačné balíky dostupné veľmi rýchlou sieťou, v rámci Azure datacentra, štandardnou HTTP URL cestou, pre celú skupinu vašich správcov a vývojárov. Druhý spôsob je založený na inštalácii softvéru dostupného z internetového zdroja a tretí (vhodný pre menšie inštalačné balíky) na prenose sofvéru z vášho počítača na server cez „remote desktop connection“.

Čo obsahujú nasledujúce postupy?
- Vytvorenie úložiska pre ukladanie inštalačných balíkov v Azure Storage
- Prenos inštalačného balíka do vašej knižnice softvéru vytvorenej v Azure Storage
- Inštalácia aplikácie na aplikačný server z Azure Storage alebo z internetu
- Prenos inštalačného balíka do virtuálneho servera cez „remote session“
 
A. Vytvorenie knižnice softvéru v Azure Storage a inštalácia softvéru z nej
1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u.
2. Z ľavého menu vyberte „Storage“ a potvrďte „New“.

 

3. V rozbalenom menu „Storage“ potvrďte „Quick Create“ a vyplňte vstupné dáta na vytvorenie účtu úložiska. Názov úložiska (URL) musí byť v rámci domény „core.windows.net“ jedinečný, dátové centrum si vyberte to isté, v ktorom máte aplikačný server a pre položku „replication“ určujúcu, kde budete mať automaticky ukladané záložné kopie úložiska, bude postačovať pre inštalačné balíky „Locally Redundant“ (čiže kopie iba v zvolenom datacentre.) Nakoniec potvrďte „Create Storage Account“.

 

4. Keď sa po pár sekundách vytvorí nový účet úložiska, „kliknite“ na jeho názov.
 

5. Obsah BLOB úložiska je zaraďovaný do kontajnerov, čo sú v podstate priečinky prvej úrovne, preto si musíte vytvoriť aspoň jeden. Z horného menu úložiska vyberte „Containers“ a potvrďte „Create a container“.

6. Zadajte názov kontajnera (bez diakritiky a medzier) a vyberte spôsob prístupu do neho. V ponuke máte „Private“, t.j. „read/write“ prístup iba s administrátorským prístupovým kľúčom cez softvér alebo API, „Public Container“ pre „read-only“ prístup do kontajnera a k jeho metadátam aj priamo cez URL a prístup „Public Blob“. Zvoľte si pre náš príklad prístup „Public Blob“, ktorý je tiež „read-only“ prístupom do obsahu kontajnera cez URL bez možnosti čítať metadáta. 

 

Poznámka: Úroveň prístupu môžete kedykoľvek vrátiť na „Private“.  Štandardným scenárom je držanie kontajnera na úrovni „Private“ s občasným povolením „Public Blob“, keď potrebujete z neho sťahovať softvér cez URL adresy.


7. Keďže najskôr budete musieť inštalačný balík preniesť do kontajnera v Azure Storage, je potrebné poznať administrátorský kľúč. Prepnite sa na záložku „Dashboard“ a z dolného menu vyberte „Manage Access Keys“.

 

8. Prekopírujte si do „clipboardu“ jeden z rovnocenných prístupových kľúčov.


9. Musíte si zvoliť z množstva softvérov, ktorými môžete spravovať Azure Storage. Ponuku nájdete napr. na http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2014/03/11/windows-azure-storage-explorers-2014.aspx , prípadne môžete použiť Visual Studio,  alebo si vytvoríte vlastnú ministránku na prenos súborov do Azure Storage podľa príkladu na http://gauravmantri.com/2013/02/16/uploading-large-files-in-windows-azure-blob-storage-using-shared-access-signature-html-and-javascript/ , alebo použijete AzCopy z Azure Storage Tools. Mojim favoritom je bezplatný nástroj Azure Storage Explorer na http://azurestorageexplorer.codeplex.com/ , takže v nasledujúcich krokoch budem používať práve tento nástroj.

10. V Azure Storage Explorer-e potvrďte „Add Account“, zadajte názov Azure Storage účtu (viď krok  3 vyššie), prístupový kľúč k Azure Storage účtu (prekopírovaný do clipboardu v kroku 8 vyššie) a potvrďte „Add Storage Account“.

11. Vyberte z ľavého menu názov kontajnera Azure Storage, do ktorého prenesiete inštalačný balík, potvrďte „Upload“ a vyberte z súbor z lokálneho disku, ktorých chcete preniesť do Azure Storage.

 

12. Po ukončení prenosu sa prepnite na Azure portál, prejdite dovnútra kontajnera „aplikacnysoftver“ a prekopírujte si do clipboardu URL linku smerujúcu na inštalačný balík.

 

13. Nadviažte vzdialené spojenie („remote desktop connection“) s aplikačným serverom, ktorého postup som podrobne popísal v predošlom blogposte

14. Aby ste nemali blokované ukladanie softvéru stiahnutého z internetu na aplikačný server, dočasne vypnite IE Enhanced Security Configuration pre administrátorov.

 

Poznámka: Ku konfigurácii sa dostanete pohodlne cez „Configure Local Server“ v aplikácii "Server Manager". Hneď ako sa vám podarí inštalačný balík uložiť na disk aplikačného servera, prepnite ochranu opäť do polohy „On (Recommended)“.

15. Otvorte v „remote okne“ Internet Explorer, vložte z clipboardu URL adresu inštalačného balíčka uloženého v Azure Storage a uložte si súbor na lokálny disk servera. Hotovo! Inštalačný balíček máte na servri a softvér môžete oživiť.

B.Inštalácia softvéru na aplikačný server z internetu.
1. Rovnako, ako je popísané v predošlej variante (v krokoch 13 a 14), nadviažte vzdialenú „session“ so serverom a dočasne vypnite IE Enhanced Security Configuration.
2. Ako príklad softvéru z internetu použijem SQL Express 2014, čím aplikačný server povýšim aj na databázový server. Otvorte preto Internet Exporer a zadajte adresu http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299  . 


 

3. Vyberte z ponuky najbohatšiu verziu SQL Express pre 64bitové prostredie.


4. Uložte inštalačný balíček na lokálny disk servera.


 

5. Spustite inštaláciu SQL Express-u.

 

6. Prejdite nastaveniami inštalácie SQL Express. 

 

7. Hotovo! Po úspešnej inštalácii máte server obohatený o databázovú úroveň.


 

Poznámka: Inštalácia SQL Express 2014 si vyžaduje aj .NET Framework 3.5.1, ktorý na server pridáte jednoducho cez „Add Roles and Features“ v nástroji „Server Manager“.

C. Prenesenie softvéru na aplikačný server cez „remote desktop connection“ je vhodné pre menšie inštalačné súbory. Softvéry dostupné pre variantu A. kopírujú zvyčajne súbory do Azure Storage paralelizovane, a teda aj rýchlejšie a bez častejších prerušovaní prenosov. Kopírovanie cez „remote session“ je síce ľahko dostupné, ale pri väčších súboroch pomalé.

1. V Windows Explorer-e („Prieskumník súborov“) na svojom počítači si vyhľadajte inštalačný súbor a nakopírujte si jeho odkaz do clipboardu ( CTRL+C).
2. Rovnako, ako je popísané v variante A v kroku 13, nadviažte vzdialenú „session“ so serverom.
3. Otvorte Windows Explorer v virtuálnom servery a cez CTRL+V spustite kopírovanie do cieľového adresára.

4. Hotovo! Inštalačný balíček máte na servery a softvér môžete oživiť.

Postupmi popísanými vyššie viete preniesť inštalačné balíky na virtuálny server v Azure, aby ste ho mohli hrdo nazývať aplikačným serverom. Dátové súbory aplikácií (ako napr. „mdf“ a „ldf“ súbory aplikačných databáz SQL Servera) sa však kvoli výkonnosti nedoporučuje umiestňovať na systémový disk. Pre aplikačné dáta a zálohy je potrebné vytvoriť dátový disk a tejto téme sa budem venovať v nasledujúcom článku.

Miro

Ako vytvoriť aplikačný server v Azure (krok za krokom)

 V predošlých "blogpostoch" som spísal postup, ako si môžu služby Azure bezplatne aktivovať startupy v programe BizSpark a ako si ich môžu rovnako bezplatne aktivovať vývojári a IT správcovia v Visual Studiu s MSDN a MSDN Platforms. V ďalších článkoch sa budem postupne venovať najčastejším konfiguráciam Azure služieb. Prvá z nich je najjednoduchšia, pretože pozostáva z jediného servera, ktorý bude slúžiť na beh alebo testovanie aplikácie (napr. webu, databázy, serverovej aplikácie atď.).

Čo obsahuje nasledujúci postup?
Vytvorenie virtuálneho servera s operačným systémom Windows Server 2012 R2 s právami „plného“ administrátora.

1. Prihláste sa na portál správy Azure služieb https://manage.windowsazure.com  Microsoft Account-om (LiveID), ktorý ste použili pri aktivácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSpark-u.

2. Na hlavnej obrazovke správy vašej Azure subskripcie vyberte vľavo dolu menu „New“.

3. Z ponukového stromu vyberte vytvorenie Virtual Machine z galérie predpripravených konfigurácii.

 4. Cieľom je vytvoriť virtuálny server s Windows Server 2012 R2, preto vyberte hneď prvý „imidž“ z galérie a potvrďte šípku na ďaľšiu špecifikáciu nastavení servera.


Poznámka: V galérii nájdete aj konfigurácie s rôznymi edíciami Linuxu, Oracle, Java atď. MSDN predplatitelia majú prístupné dokonca aj klientské systémy Windows 7, Windows 8.

5. Do položky „Virtual Machine Name“ zapíšte názov servera (t.j. jeho hostname). Keďže vytvárate samostatný server, ktorý nebude pracovať v „balancovanej“ farme zvoľte „tier“ úroveň „Basic“. V ponuke „Size“ sú rôzne veľkosti virtuálnych serverov (,od ktorých sa odvíja aj ich hodinová sadzba). Ak chcete vytvoriť aplikačný server, na ktorý nasadíte aplikáciu, jej menšiu databázu atď. skúste zvoliť zlatý stred, ktorý utiahne väčšinu bežných aplikácií  - 2 jadrá, 3,5GB RAM. Do položiek „New user name“ a „New password/Confirm“ zapíšte meno administrátorstého účtu a jeho heslo, ktoré vám bude slúžiť na správu servera. (Mená ako admin, administrator, root, .... vám z bezpečnostných dôvodov neprejdú.) Pre pokračovanie konfigurácie pokračujte opäť šípkou vpravo dolu.

Poznámka: Veľkosť „size“ budete môcť zmeniť po naštartovaní servera cez portál na správu, a tým si alokované prostriedky prispôsobiť nárokom aplikácií.

6. V položke „Region/Affinity group/Virtual Network“ vyberte konkrétne dátové centrum Azure, pre EÚ „North Europe“ alebo „West Europe“ a pokračujte šípkou vpravo dolu.

Poznámka: Váš server dostane menný obal, tzv. „Cloud Service“, ktorý ma jedinečné DNS meno pre internet (Cloud Service DNS Name). V jednej „Cloud Service“ môžete mať viac serverov a virtuálnu sieť. Napriek tomu, že máte pridelené DNS meno, bez explicitného povolenia sieťových portov na konkrétnych serveroch sú vaše servery pre internet neviditeľné a sú chránené firewallom. Položka „Storage Account“ je účet (adresa) úložiska Azure, kam sa uložia „vhd“ disky vytváraného servera.

7. V poslednom konfiguračnom okne akceptujte doporučené rozšírenia.

8. Spustí sa proces vytvorenia virtuálneho servera podľa vašich požiadaviek. Počkajte niekoľko minút.

9. Pripravený server zmení stav na „Running".

10. Potvrďte v dolnom menu „Connect“ na nadviazanie vzdialeného spojenia („Remote session“) s vytvoreným serverom.

11. Vyberte „Open“ pre otvorenie súboru obsahujúceho protokol nadviazania vzdialeného spojenia.

12. V okne „Remote Desktop Connection“ potvrďte „Connect“.

13. Do prihlasovacieho okna vložte meno a heslo adminstrátora servera tak, ako ste ho zadali v kroku 5.

14. Akceptujte skutočnosť, že vzdialené spojenie s serverom je zabezpečené tzv. „self-signed“ certifikátom, ktorého vydavateľom je testovacia certifikačná autorita.

15. Hotovo! V Azure ste za pár minút rozbehli virtuálny server, do ktorého ste sa prihlásili a môžete ho nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

16. Keď ukončíte testovanie, upracte po sebe! Keď nebudete potrebovať, aby server bežal, zastavte ho a ušetríte si tým Azure kredit. Zastavenému „Virtual Machine“ serveru sa neúčtujú alokované výpočtové zdroje, iba veľmi nízka položka za obsadenie úložiska Azure Storage jeho „vhd“ súbormi. Nezastavujte servery zvnútra operačného systému, ale cez správcovskú Azure konzolu (tlačidlom „Shuttdown“ v dolnom menu), pretože iba tak sa dealokojú zdroje a nebude sa z kreditu odpočítavať časť za výpočtové zdroje.
17. Presvedčte sa, že server je zastavený bez účtovania za výpočtové zdroje – „Stopped Deallocated“.

 

V postupe vyššie ste vytvorili aplikačný server v Azure. V ďalšom článku popíšem, ako do neho preniesť vlastnú aplikáciu cez vzdialené spojenie, Azure Storage alebo z internetu  (napr. inštalačný balík SQL Express 2014).

 

Miro

Objasnených 20 otázok C# (kurz MVA)

Microsoft Virtual Academy (MVA) má už viac ako 2 milióny používateľov, z toho zo Slovenska viac ako 2500. Ponúka bezplatné online kurzy pre vývojárov a IT administrátorov.

Väčšinou sa snažím upozorniť na najnovšie bezplatné kurzy v MVA, ale teraz vás chcem upozorniť na jeden z minulého roka, ktorý považujem za dôležitý pre každého vývojára v C#. „Must“ pre začiatočníka a doporučený aj pre vývojárov, ktorí vhupli do C#, do jeho zložitejších zákutí, ale základmi sa moc nezaoberali. Názov kurzu je „Twenty C# Questions Explained“ ( „Objasnených 20 otázok C#" ).

Obsah kurzu je postavený na riešeniach a hlasovaní z Stackoverflow.com, čiže z preferovaných fór obzvlášť obľúbených vývojármi. Základom je 20 „top“ otázok o C#:

1. Kedy použiť struct a kedy class?
    - Rozdiely medzi struct a class a kedy čo preferovať
2. Ako parsovať XML súbory?
    - Parsovanie jednoduchého XML súboru pomocou .NET XML tried a metód
3. Aký je rozdiel medzi String a string?
    - Rozdiel medzi premennou string a triedou String
4. Ako získam aplikačnú cestu v konzolovej C# aplikácii?
    - Ukážka kódu na získanie aplikačnej cesty
5. Ako voláte „base“ konštruktor v C#?
    - Ukážka dvoch metód volánia bázového konštruktora triedy
6. Ako počítate výskyty reťazca v ....
    - Použitie foreach a RegEx pre jednoznakové a viacznakové vyhľadávanie
7. Ako kontrolujete, či je číslo druhou mocninou?
   - Ukážka použitia operátorov
8. Aký je rozdiel medzi break a continue v ...
   - Ukážka rozdielov medzi break a continue v cykloch
9. Aký je rozdiel medzi abstract a virtual ...
   - Ukážka implementácie funkcií pomocou kľúčových slov abstract a virtual
10. Aký je rozdiel medzi ref a out?
   - Ukážka použitia kľúčových slov ref a out v C#
11. Ako šifrovať/dešifrovať reťazec v .NET-e?
   - Použitie kryptografických tried v .NET na symetrické šifrovanie
12. Ako získam index aktuálnej iterácie?
   - Ukážka získania iterácie cyklu foreach
13. Ako získam svoju IP adresu v C#?
   - Ukážka získania lokálnej a verejnej IP adresy
14. Ako vypočítať vek v C#?
   - Trieda DateTime pre počítanie veku
15. Ako získam hodnotu reťazca z enum?
   - Ukážka použitia Enum.GetName() a ToString()
16. Ako vytvoriť textové pole akceptujúce iba čísla?
   - Ukážka použitím WinForms
17. Ako zaokrúhlim na dve desatinné miesta pre výstup...
   - Použitie formátovacích špecifikátorov pre výstup
18. Ako odstránim duplicity z poľa?
   - Použitie LINQ a zoznamu
19. Ako zotriedim „dictionary“ podľa hodnoty?
   - Ukážka použitia LINQ a nového objektu
20. Ako vrátim viac hodnôt z funkcie v C#?
   - Použitie poľa a vracanie min a max


Kurz je online, bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/twenty-c-questions-explained

Miro

Prečo a ako si aktivovať Azure benefit v Visual Studiu s MSDN (krok za krokom)

 Vývojári, ktorí používajú Visual Studio s MSDN, alebo IT špecialisti používajúci MSDN Platforms, získavajú v MSDN predplatnom nielen viac ako 11 TB softvéru na vývoj a testovanie, ale aj zdarma služby v hodnote viac ako 1200 EUR ročne pri vyšších edíciach. Jednou zo služieb, ktorá (, ako vám popíšem nižšie) sa jednoducho aktivuje, je Microsoft Azure. Po aktivácii získavate každý mesiac kredit na Azure služby podľa edície Visual Studia s MSDN:
- Visual Studio Professional s MSDN poskytuje kredit na Azure vo výške 50 USD/mesiac (v prepočte dnes 40 EUR/mesiac)
- Visual Studio Premium s MSDN poskytuje kredit na Azure vo výške 100 USD/mesiac (v prepočte dnes 75 EUR/mesiac)
- Visual Studio Professional s MSDN poskytuje kredit na Azure vo výške 150 USD/mesiac (v prepočte dnes 115 EUR/mesiac)
 
Teraz pár otázok, ktoré k Azure benefitu v MSDN dostávam najčastejšie:

Na čo mi to je?
Azure benefit v MSDN môžete použiť na vývoj a testovanie. Môžete vyvíjať viacvrstvové aplikácie vo farmách (Cloud Services), back-endy pre mobilné aplikácie (Mobile Services), weby (WebSites), čokoľvek iné v virtuálnych serveroch (Virtual Machines) atď. Dokonca môžete vyvíjať a testovať aj aplikácie pre Windows 7 a Windows 8, pretože medzi predpripravenými "virtuálmi" v galérii Azure Virtual Machines nájdete aj šablóny s uvedenými klientskymi OS.

Koľko ma to stojí?
Nič. Kredit dostávate každý mesiac ako benefit k MSDN. Musíte si ho ale aktivovať (postupom uvedeným nižšie). Pri aktivácii nepotrebujete žiadnu platobnú kartu.

Čo už len môžem získať napr. za 50 USD, ak mám VS Professional s MSDN?
Sadzba za spotrebu služieb v MSDN Azure benefite je nižšia ako pri produkčných Azure subskripciach. Naviac bežne nevyvíjate a netestujete 24x7. Typicky vývojári a testeri tvoria a testujú softvér počas pracovných dní/hodín. Ak to preženiem, pracujú v modele 5x12 (5 dní po 12 hodín). Snáď si tých 12 hodín nevezmú vaši zamestnávatelia ako moje doporučenie.:-)  Ak teraz moju úvahu premietnem do hodín použiteľného virtuálneho servera, potom môžete za spomínaných 50 USD (t.j. 40 EUR) mať počas pracovných hodín v jednom mesiaci nepretržite spustený 1 server A2 (2 jadrá CPU, 3,5 GB RAM, 100 GB dát na disku, 10GB prenesených dát z dátoveho centra). Vrátane licencie za operačný systém. Kúzlo Azure Virtual Machines spočíva v tom, že výpočtový výkon zastaveného virtuálneho servera v modele Virtual Machines sa netarifikuje. Odpoveď teda znie, že získať môžete veľa už aj pri 50 USD kredite a je mrhaním to nevyužiť.

Čo sa stane, ak ešte pred ukončením mesiaca Azure kredit miniem?
Vaše služby sa pozastavia a k službám Azure sa dostanete opäť pri začatí ďalšieho mesačného cyklu. Azure benefit má po aktivácií nastavený „spending limit“, čiže záruku nulovej platby.

Čo ak mi Azure benefit nebude stačiť?
Ak sa jedného dňa rozhodnete testovať a vyvíjať v Azure viac a kredit vám už nebude stačiť, odstránite „spending limit“ a zadáte platobnú kartu, na ktorú sa vám bude účtovať len prečerpanie kreditu. Kredit teda budete dostávať aj naďalej.

A teraz už sľúbený postup, ako si aktivovať Azure benefit v MSDN predplatnom:     

1. Prihláste sa na portále http://msdn.microsoft.com/subscriptions/ cez linku „Prihlásiť sa“ („Sign in“) alebo „My Account“.

2. Kliknite na „Activate Microsoft Azure“.

 

3. V zobrazenom prvom formulári na aktiváciu Azure benefitu zadajte minimálne:
- Meno (First name)
- Priezvisko (Last name)
- Krajinu ( Country/Region)
- Kontaktný e-mail (contact email)
Pre jednoduchosť aktivácie ponechajte verifikáciu cez mobil prostredníctvom SMS správy („Send test message“) a vyberte krajinu a tým aj medzinárodný telekomunikačný kód. 
Do položky, ktorá je pod „volacím“ kódom krajiny napíšte číslo vášho mobilu bez kódu krajiny a bez úvodnej nuly. Nakoniec potvrďte tlačidlo „Send text message“.

 


4. Na mobil vám príde verifikačný kód, ktorý opíšete do novej položky pod mobilným číslom a potvrďte „Verify code“. „Zaškrtnite“ odsúhlasenie zmluvy pre Azure a potvrďte tlačidlo „Sign up“.
 

5. Budete presmerovaný na portál, kde si spravujete vás Azure účet. Keďže proces aktivácie sa spracováva na pozadí, niekoľko sekúnd bude pri vašom Azure predplatnom príznak „Pending“,  signalizujúci, že vaša požiadavka čaká na finalizáciu. Počkajte niekoľko sekúnd a aktualizujte stránku alebo potvrďte linku s textom „Please wait while we set up the subscription (Click to refresh)“. Aktivovaná Azure subskripcia zmení stav na „Active“.

 

6. Kedykoľvek si na webe na správu vášho Azure účtu môžete skontrolovať detaily o spotrebe a vidíte na ňom počet dní do konca účtovného mesiaca a sumu kreditu, ktorú ešte počas účtovného mesiaca môžete minúť. Potvrďte tlačidlo „Portal“ a prejdite na web určený na nastavenie Azure služieb, tvorbu serverov, sietí atď.
 

7. Prejdite krátkym úvodom do Microsoft Azure.

 

8. Hotovo! Máte aktivovaný prístup na web správy Azure služieb, na ktorý sa môžete prihlásiť aj priamo na adrese https://manage.windowsazure.com  .

 

Priamo na tomto webe si môžete kedykoľvek skontrolovať aktuálne čerpanie kreditu potvrdením na „Credit status“.

 

 Prístup do Azure máte postupom popísaným vyššie aktivovaný a tak sa budem v nasledujúcich člankoch venovať najčastejším konfiguráciam služieb Azure, ktoré vám umožnia hostovať v cloude napr. webový server, databázu, virtuálny server, testovacie prostredie atď.

Miro

P.S. Ak nie ste členmi BizSpark programu pre startupy, nemáte ani aktívne predplatné MSDN, môžete si Azure počas 30 dní vyskúšať v trial prístupe.

Ako aktivovať Azure benefit v BizSpark-u (krok za krokom)

 Najskôr malá rekapitulácia pre vývojárske startupy. V predošlých dvoch blogpostoch som sa venoval postupom „Ako môže startup vstúpiť do BizSpark-u“ a „Ako rozšíriť startup tím v BizSpark-u o ďalších členov“. Na konci návodov bol vytvorený prístup na MSDN Subscribers portál, ktorý nie je len centrom na prevzatie softvéru potrebného na vývoj a testovanie, ale aj miestom na aktiváciu ďalších služieb. V tomto blogposte sa budem venovať aktivácii prístupu do Microsoft Azure, ktorý poskytne vašim riešeniam produkčné hostiteľské prostredie. Aktiváciou prístupu do Microsoft Azure získate každý mesiac kredit 150 USD, ktorý využijete na služby dátového centra. A ak má váš tím viac členov, každý z nich si môže postupom popísaným nižšie aktivovať vlastný prístup do Microsoft Azure.

1. Prihláste sa na portále http://msdn.microsoft.com/subscriptions/  cez linku „Prihlásiť sa“ („Sign in“) alebo „My Account“. Použite pritom svoj Microsoft Account (LiveID). BizSpark administrátor svoj, členovia tímu v BizSparku svoje.

2. Kliknite na „Activate Microsoft Azure“.

 3. V zobrazenom prvom formulári na aktiváciu Azure benefitu zadajte minimálne:
- Meno (First name)
- Priezvisko (Last name)
- Krajinu ( Country/Region)
- Kontaktný e-mail (contact email)
Pre jednoduchosť aktivácie ponechajte verifikáciu cez mobil prostredníctvom SMS správy („Send test message“), vyberte krajinu, a tým aj medzinárodný telekomunikačný kód. 
Do položky, ktorá je pod „volacím“ kódom krajiny napíšte číslo vášho mobilu bez kódu krajiny  a bez úvodnej nuly. Nakoniec potvrďte tlačidlo „Send text message“.

 


4. Na mobil vám príde verifikačný kód, ktorý opíšete do novej položky pod mobilným číslom a potvrďte „Verify code“.
„Zaškrtnite“ odsúhlasenie zmluvy pre Azure a potvrďte tlačidlo „Sign up“.
 

5. Budete presmerovaný na portál, kde si spravujete vás Azure účet. Keďže proces aktivácie sa spracováva na pozadí, niekoľko sekúnd bude pri vašom Azure predplatnom s názvom BizSpark text „Pending“  signalizujúci, že vaša požiadavka čaká na finalizáciu.
 

Počkajte niekoľko sekúnd a aktualizujte stránku alebo potvrďte linku s textom „Please wait while we set up the subscription (Click to refresh)“.

6. Aktivovaná Azure subskripcia zmení stav na „Active“.

 

Poznámka: Mesačný kredit 150 USD dokáže pokryť veľa štartovacích scenárov. Ak sa vaše riešenie komerčne rozbehne a jeho náklady budú prevyšovať 150 dolárov mesačne, môžete odstrániť prednastavený limit spotreby klinutím na linku „This subscription has a spending limit on it. Click here to change this setting.“ a následne zadáte platobnú kartu. Aj po odstránení limitu spotreby naďalej dostávate každý mesiac kredit 150 USD a platíte len za prečerpanie nad túto sumu.


7. Kedykoľvek si na webe na správu vášho Azure účtu môžete skontrolovať detaily o spotrebe a vidíte na ňom počet dní do konca účtovného mesiaca a sumu kreditu, ktorú ešte počas účtovného mesiaca môžete minúť.


Potvrďte tlačidlo „Portal“ a prejdite na web určený na nastavenie Azure služieb, tvorbu serverov, sietí atď.
 

8. Prejdite krátkym úvodom do Microsoft Azure.

 

9. Hotovo! Máte aktivovaný prístup na web správy Azure služieb, na ktorý sa môžete prihlásiť aj priamo na adrese https://manage.windowsazure.com  .


 
Priamo na tomto webe si môžete kedykoľvek skontrolovať aktuálne čerpanie kreditu potvrdením na „Credit status“.
 

 

Ak ste živnostník bez zamestnancov, získate postupom popísaným vyššie „hosting“ pre vaše aplikácie, servery, siete a ďalšie rôzne služby s kreditom 150 USD každý mesiac. Ak máte väčší tím a postupom popísaným v článku „Ako rozšíriť startup tím v BizSpark-u o ďalších členov“  ste vytvorili prístup na MSDN Subscribers portál každému členovi tímu, potom každý z nich má možnosť rovnako si aktivovať Azure benefit na svoj Microsoft Account vedený v BizSparku s vlastným mesačným kreditom 150 USD.

Miro

P.S. Ak ste si celý tento článok prečítali, nie ste startup firmou a máte MSDN predplatné získané v Visual Studiu ( či už kúpou alebo v MPN partnerskom programe), pre vás špeciálne bude nasledujúci článok o aktivácii Azure benefitu v MSDN mimo BizSpark-u.

Ako môže "startup" vstúpiť do BizSpark-u (krok za krokom)

Ako môže program BizSpark pomôcť  "startupom" (predovšetkým študentom-živnostníkom a začínajúcim podnikateľom)  som popísal v blogposte http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2013/10/09/vyv-237-jate-softv-233-r-a-v-225-pr-225-vny-subjekt-s-r-o-ivnos-m-225-menej-ako-5-rokov-vyu-ite-bizspark.aspx  venovanom popisu benefitov a požiadaviek na vstup do tohto globálneho programu využívaného viac ako 85 000 "startupmi" v 165 krajinách.

Dnes sa zameriam na samotný proces (postupnosť krokov) potrebných na prihlásenie do BizSparku

1. Prejdite na web www.bizspark.com a vyberte horné menu „Join now“.

2. Potvrďte linku „Sign in to join BizSpark“ pod obrázkom.

Prihláste sa pomocou Microsoft Account (Live ID), ktoré budete používať ako identifikátor vášho BizSpark administrátora. (Tu si dovolím malú radu. Ak ste viacčlenná spoločnosť, vytvorte si nový Microsoft Account, ktorý nebude viazaný na fyzickú osobu. Ak sa práve tento člen vášho tímu rozhodne opustiť váš "startup", vzniknú vám zbytočné komplikácie pri presune roly BizSpark administrátora na iný kontakt.)

3. Proces vyplnenia prihlasovacieho formulára nepodporuje slovenčinu, ani češtinu, takže v ponuke jazykov vám asi bude najviac vyhovovať angličtina. Potvrďte „Next“.

4. Vyplňte údaje o vašom startupe:
     - Primary contact – kontaktná osoba vašej spoločnosti/živnosti
     - Company Name – názov spoločnosti tak, ako ho máte v obchodnom alebo živnostenskom registri
     - Company email – doporučuje sa použiť ten istý e-mail, aký ste použili pre prihlásenie v kroku 2. (čiže e-mail BizSpark administrátora)
     - Company URL – ak ešte nemáte zaregistrovanú URL firemného webu, ( ktorý nemusí byť dokončený,) postačuje URL blogu alebo iného webového priestoru
     - Date Founded – mesiac vzniku spoločnosti/živnosti
     - Number of employees – predpokladaný počet členov vášho "startup" tímu
     - Company description – stručný popis v angličtine o tom, aký typ riešenia chcete vyvinúť

     Pokračujte potvrdením „Next“.

5. „Zaškrtnite“ odsúhlasenie zmluvy pre členov BizSparku a potvrďte „I accept“.

6. Ak všetko prebehlo OK, zobrazí sa poďakovanie za odoslanie žiadosti o vstup do BizSpark-u.

7. Potvrdenka vašej žiadosti o vstup do BizSpark-u vám príde aj e-mailom na adresu vášho BizSpark administrátora.

8. Vašu žiadosť a spĺňanie podmienok BizSpark-u preverí pracovník BizSpark centra alebo lokálnej pobočky Microsoft-u. Ak je všetko v poriadku,  žiadosť schváli a na e-mail vášho BizSpark administrátora príde potvrdenka o schválení vstupu do BizSpark-u.

Priamo v e-maile máte návod, ako si aktivovať prístup na MSDN Subscriber portál, kde máte k dispozícii softvér na prevzatie (Visual Studio, operačné systémy, aplikačné servery....).

9. Prejdite na www.bizspark.com  a prihláste sa po potvrdení linky „Log in“ pomocou účtu vášho BizSpark administrátora.

10. Po úspešnom prihlásení vám portál ponúkne linku „My BizSpark“ na správu vášho členstva v programe.

11. Vyberte „My BizSpark“ a zobrazí sa profil člena vášho tímu, pod ktorým ste práve prihlasený. (Čiže pri prvom prihlásení profil vášho BizSpark administrátora.)

Ak ste živnostník bez zamestnancov, nemusíte na webe www.bizspark.com už nič viac konfigurovať. Všetky predošlé kroky viedli k automatickému vytvoreniu prístupu na MSDN Subscribers web, kde nájdete všetok potrebný softvér, a cez ktorý si budete môcť aktivovať ďaľšie benefity v podobe predplatených služieb.

12. Prejdite na portál http://msdn.microsoft.com/subscriptions/ a prihláste sa cez linku „Prihlásiť sa“ („Sign in“) alebo „My Account“. Použite účet vášho BizSpark administrátora.

13. Hotovo! Máte prístup k viac ako 11 terabajtom softvéru, ktorý vám pomôže naštartovať softvérové projekty na profesionálnej úrovni.  Podľa postupu popísaného vyššie sa prihlásite do programu BizSpark a aktivujete si prístup na MSDN Subscribers portál pre jedného člena, BizSpark administrátora. To vám bude postačovať, ak ste živnostník bez zamestnancov. V ďalšom článku popíšem postup, ako pridať do tímu ďalších členov, z ktorých každý bude mať svoj vlastný prístup na MSDN Subscribers portál.

 

 Miro

DataDev camp, 16.4.2014, Bratislava

DataDev camp vás prevedie tvorbou databáz/úložísk a ich použitím (nielen) v cloude. Budeme sa venovať dátovej platforme SQL Server 2014 a jej optimalizácii výkonu. Ukážeme si koncepty a výhody prevádzkovania SQL Servera v Windows Azure Virtual Machine, nízkonákladovú databázovú službu Azure SQL Database a no-SQL úložisko Windows Azure Table Storage pre ukladanie semi-štruktúrovaných dát. Nakoniec sa pozrieme na HDInsight, čo je "Hadoop ako služba" resp. Hortonworks Data Platform. Obsah DataDev campu je vhodný pre databázových vývojárov, správcov aj vývojárov dátovo-orientovaných aplikácií. Účasť je bezplatná.


Témy DataDev campu:
 SQL Server 2014 (InMemory, ColumnStore, Backup do Azure)
 SQL Server v Windows Azure Virtual Machine (doporučenia)
 Windows Azure SQL Database (monitoring)
 No-SQL úložiská v Windows Azure (tipy na výkonnosť Azure Table Storage)
 Dynamická správa (Windows Azure Management Library)
 Pohľad na HDInsight (vytvorenie klastra Hadoop v Azure a použitie dát v Power BI)

Registrujte sa na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580364&Culture=SK-SK&community=0 .

Teším sa na stretnutie!

Miro

P.S. Registrácie na WebCampy pre webových vývojárov máme už tiež otvorené:
21.5.2014, Bratislava, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580368&Culture=SK-SK&community=0
5.6.2014, Košice, registrácia na https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032580370&Culture=SK-SK&community=0
 

Microsoft Azure - Virtual Machines lacnejšie až o 35%, Azure Backup o 43%, Storage Block Blob až o 65%!

31.3.2014 oznámil Microsoft konzistentné dorovnanie cien konkurencie spolu s inováciami cloudovej ponuky. Čo sa mení?

Od 2.4.2014 sa o 43% znížila cena služby Windows Azure Backup (zálohy serverov a systémových nastavení do cloudu cez nástroje v Windows Server, Windows Server Essentials alebo System Center Data Protection Manager).

Od 3.4.2014 je v ponuke nová úroveň serverov modelu Virtual Machines označená ako Basic platná pre veľkosti A0 až A4. Doterajšia úroveň bola doplnená prívlastkom Standard. Servery v úrovni Basic sú o 27% lacnejšie ako servery v úrovni Standard. Rozdiel medzi nimi, ktorý je zohľadnený v cene, spočíva v tom, že servery Basic úrovne nepodporujú  "load balancing" a autoškálovanie. Sú vhodné pre scenáre produkčných samostatných (v zmysle nezaraďovaných do klastrov a balancovaných fariem) serverov, vývojárskych/testovacích serverov a pre aplikácie s dávkovým spracovaním.

Od 1.5.2014 sa zlacnia servery s veľkosťami A5 až A7 vhodné pre pamätovo náročnejšie vyťaženie. Linuxové o 35%, s OS Windows Server o 27%. Od toho istého dátumu sa znížia ceny za Azure Storage Block Bloby do 65% pri výbere lokálne redundatného úložiska a do 44% pri výbere geo-redundatného úložiska (GRS). Zároveň bola oznámená príprava úrovne "Zone Redundatnt Storage", ktorá bude lacnejšia o 37% ako GRS. Zľava je spôsobená tým, že GRS ukladá vaše dáta v 6 kopiach do dvoch párových datacentier (, v každom v 3 kopiach). ZRS bude automaticky vytvárať "len" 3 záložné kopie, čo bude pri mnohých scenároch postačujúce.

Aktuálny cenník Azure Virtual Machines nájdete na http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/  .

Aktuálny cenník služby Windows Azure Backup nájdete na http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/backup/  .

Aktuálny cenník Azure Storage nájdete na http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/  .

Viac o cenových novinkách a inováciach nájdete na http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2014/03/31/microsoft-azure-innovation-quality-and-price.aspx  .


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

 

Ako virtualizovať v Windows Server 2012 R2 a ďalšie kurzy pre IT špecialistov na MVA!

Od posledného januárového blogpostu o školeniach na Windows Server 2012 R2 pre IT profesionálov na Microsoft Virtual Academy (MVA) ubehli 2 mesiace, počas ktorých pribudli alebo sa aktualizovali v ponuke ďalšie bezplatné kurzy s vysoko aktuálnymi témami:

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center - nasadenie a správa virtualizácie v podnikovom prostredí (konfigurácia virtuálov, Replication Extension, online export, online zmena veľkosti VHDX atď.)

App Performance Monitoring with System Center 2012 R2 - monitorovanie výkonu aplikácií, správa, vrátane možnosti použitia System Center 2012 R2

System Center 2012 R2 Operations Manager Management Pack Design - „drill-down“ do štruktúry a tvorby Management Pack-ov pre System Center 2012 R2 podrobne rozpísaný do 28 kapitol

Virtualizing Your Data Center with Hyper-V and System Center - vlastnosti posledného R2 vydania Windows Server 2012 Hyper-V a Virtual Machine Manager-a vysvetlené v praktických príkladoch

 

Aby ste si mohli znalosti odskúšať na najnovších verziach WS2012 R2 a SC2012 R2 bezplatne počas 180 dní vo vlastnej “virtuálke”, využite bezplatné trial verzie:

Windows Server 2012 R2 (technické informácie nájdete tu)

System Center 2012 R2(technické informácie nájdete tu)

 
Sťahujte, skúšajte!

Miro


E-kniha "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5"

Do našej e-knižnice bezplatných kníh pribudla novinka "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5" od Jána Hanáka, MVP. Kniha patrí do cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ a obsahuje teoreticko-praktický pohľad na životný cyklus deklaratívneho vývoja workflow-programov na platforme Workflow Foundation 4.5 v jazyku C#. Prevedie vás tvorbou deklaratívneho výpočtového modelu WF-programu, detailným postupom implementovania logiky stavov, kompiláciou a spustením stavového stroja.

Z obsahu vyberám:
 Všeobecná charakteristika WF-programov a WF-procesov
 Výpočtové modely WF-programov
 Deklaratívny spôsob vývoja WF-programu v jazyku C#=
   - Vytvorenie projektu nového WF-programu v prostredí Visual Studio 2013
   - Deklaratívny výpočtový model WF-programu
   - Vývoj deklaratívneho výpočtového modelu stavového stroja semafora
   - Definovanie premenných na úrovni stavového stroja
   - Implementácia logiky stavov stavového stroja
   - Implementácia logiky stavových prechodov stavového stroja
   - Kompilácia a spustenie stavového stroja

Projekt hotového riešenia z knihy nájdete tu.

Miro

Podpora .NET v službe Azure Mobile Services

20eho januára oznámil Windows Azure tím sadu "Azure" noviniek:
- ExpressRoute: dedikované, privátne, vysokopriepustné prepojenie "datacentrum-vaša sieť" (zatiaľ iba v USA s podporou lokálnych ISP).
- Web Sites: podpora zálohy a obnovy (pre weby bežiace na Standard úrovni)
- HDInsight: podpora Hadoop 2.2
- Management: Co-admin limit zvýšený z 10 na 200 používateľov. (Tento krok zjavne súvisí s uvedením nového modelu platieb podľa spotreby "MSDN Dev/Test Pay-As-You-Go" , ktorý umožňuje vytvárať tímové testovacie/vývojové centrá/servery lacnejšie o viac ako 33% v porovnaní s bežným modelom "Pay-As-You-Go".)
- Monitoring: notifikácie o výpadkoch sú zaintegrované priamo do Azure Management portálu
- Virtual Machines: VM Agent pre ľahšie doinštalovanie pripravovaných balíčkov do virtuálnych serverov
- Active Directory: podpora WAAD autentifikácie pre viaceré aplikácie z galérie (SaaS) a iné 
- BizTalk Services: podpora protokolu EDIFACT  a iné
- Mobile Services: integrácia Notification Hub-u, podpora PhoneGap-u

Ja sa pozastavím pri tejto ohlásenej novinke (zatiaľ v preview): Mobile Services: podpora .NET-u

Konkrétne to znamená:
- služba na strane servera môže byť postavená ako ASP.NET Web API aplikácia vytvorená v Visual Studiu (, teda nielen Node.js)
- môžete publikovať existujúce Web API do Mobile Services a využiť z Mobile Services služby ako napr. autentifikácia, push notifikácie
- máte možnosť využiť výhody Web API, ako OData kontroléry a Web-API frameworky tretích strán (napr. Breeze)
- službu Mobile Services s .NET "backendom" môžete debugovať lokálne v Visual Studiu (, kedy služba pobeží v lokálnom IIS Express) alebo vzdialene, po nasadení do Azure

Podporu .NET v službe Mobile Services si môžete odskúšať tak, že pri tvorbe Mobile Service na Azure portále vyberiete "Backend: .NET (PREVIEW)". Portál vám vygeneruje Web API projekt pre Visual Studio, ktorý môžete vyvíjať a ladiť lokálne. Nasadenie naspäť do dátového centra vykonáte z Visual Studia, do ktorého si naimportujete "publish profile" z Azure portálu a potvrdíte Publish.

Detailnejší sumár popisovaných noviniek nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2014/02/20/azure-expressroute-dedicated-networking-web-site-backup-restore-mobile-services-net-support-hadoop-2-2-and-more.aspx  .

Pre získanie viac informácií a návodov pre podporu .NET v Mobile Services doporučujem začať na http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/mobile-services-dotnet-backend-windows-store-dotnet-get-started/  .


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

 

Ako na SQL Server hostovanom v virtuáloch Windows Azure

 Windows Azure poskytuje od svojho vzniku databázu ako službu s názvom Azure SQL database, ktorá predstavuje nízkonákladový relačný stroj na zdieľaných zdrojoch. V porovnaní s klasickým SQL Serverom nepodporuje full-text search, .NET uložené procedúry, Filestream dáta, TDE a iné vlastnosti popísané tu .  Keďže infraštruktúru pre Azure SQL database zdieľajú viaceré izolované databázy, striktne sa doporučuje na aplikačnej vrstve používajúcej Azure SQL database, použiť "retry logiku"  alebo rovno  "Transient Fault Handling Application Block"  z Enterprise Library 6 . Windows Azure SQL database sa hodí pre nízkonákladové databázy, kedy je aplikačná vrstva pripravená na jej špecifiká, a kedy je potrebná čisto relačná časť bez rozšírení a manuálne úrovne správy zdrojov.

Po uvedení modelu Windows Azure Virtual Machines (v júni 2012) sa pre hostovanie databáz v dátovom centre Windows Azure pridala možnosť, pri ktorej je zachovaná plná kompatibilita s klasickým SQL Serverom. Virtuálny server v tomto modele je totiž klasický "Hyper-V virtuál" a preto nič nebráni tomu, aby ste do neho nenainštalovali celý SQL Server, so zachovaním kompatibility a dedikovanými zdrojmi.

Pomôckou pri rozhodovaní, či Azure SQL database alebo SQL Server v Azure Virtual Machine je tento článok http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2013/02/14/choosing-between-sql-server-in-windows-azure-vm-amp-windows-azure-sql-database.aspx a online kurz Windows Azure SQL Database .

Keď po zvážení pre a proti bude pre vás SQL Server v VM tým správnym riešením, využite doporučenia z nového materiálu ‘Application Patterns and Development Strategies for SQL Server in Windows Azure Virtual Machines’ .

Nájdete v ňom pokryté tieto vzory architektúry:
• 1-vrstvový aplikačný vzor: jeden virtuálny server
• 3-vrstvový jednoduchý aplikačný vzor: viac virtuálnych serverov
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním prezentačnej vrstvy
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním aplikačnej vrstvy
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s škálovaním prezentačnej a aplikačnej vrstvy a vysokou dostupnosťou pre SQL Server
• 2-vrstvový a 3-vrstvový aplikačný vzor s použitím Windows Azure Virtual Machines a Windows Azure Cloud Services (web a worker roly)
• zmiešaný aplikačný vzor s Windows Azure Virtual Machines, Windows Azure SQL Database a Windows Azure Web Sites
• N-vrstvový hybridný aplikačný vzor


Miro

 

P.S. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy" (firmy alebo živnostníkov) , alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark , Windows Azure pre MSDN predplatiteľov). Pri registrácii Azure benefitu v MSDN alebo BizSparku nie je požadované overenie platobnou kartou. Ak nie ste členmi týchto programov, môžete si Windows Azure bezplatne vyskúšať na dobu 30 dní cez Windows Azure Trial.

 

Keď dobrý nápad, BizSpark a Azure vydláždia "eCestu"

Vždy ma poteší, keď vidím, ako chytrý "developer" dostane dobrý nápad, ktorý pretaví do projektu s reálnym využitím. Ak tým zároveň ukáže spôsob, ako to urobiť s nízkymi nákladmi (, pričom jeho úsilie len ťažko vyčísliť), má u mňa dvojité plus. Do môjho hľadáčika sa dostal eCestak.sk, ktorého cieľom je bezplatne pomôcť zamestnancom  a zamestnávateľom pri tvorbe cestovných príkazov a vyúčtovávaní pracovných ciest. Vyplnenie "cesťákov" pritom nie je iba "vypíš-ulož", ale skrývajú sa za ním pokročilé výpočty a kontroly vstupných údajov umožňujúce správne vyplnenie aj bez podrobnej znalosti legislatívy, s automatickým používaním aktuálnych kurzov ECB, podporou PDF tlačových výstupov, adresárom pracovníkov, úložiskom príloh atď.

A keďže sme na technologickom blogu, dôležité je vedieť, v čom tkvie čaro rýchleho a nízkonákladové štartu projektu eCestak.sk.

Na "vynulovanie" vstupných investícií do vývojárskych nástrojov pri štarte projektu bol využitý program BizSpark. Na prevádzku postačil Azure benefit v BizSparku, t.j. každomesačný kredit 150 USD na služby Windows Azure. Na úvodné testovanie služby pritom poslúžilo hostovanie na Azure free Web Sites. Po pridaní náročnejších výpočtových operácií a spustení testovacej prevádzky stačil na prevádzku Azure virtuálny stroj s veľkosťou Extra small VM (1GHz CPU, 768MB RAM). Tvorcovi sa výborne osvedčila funkcia Scheduler v Azure Mobile services, ktorá pomáha udržiavať aplikáciu načítanú a v skompilovanej forme, čím značne zrýchľuje úvodné načítanie služby. Produkčná prevádzka služby postavenej na MVC 4 s úložiskom v Azure SQL Database beží na dvoch virtuálnych strojoch veľkosti Small VM (1.6GHz CPU, 1.75GB RAM) prepojených cez Network Load Balancer na dosiahnutie vysokej dostupnosti aj v prípade výpadku jedného zo serverov. A keďže hovoríme o Windows Azure, so zvyšujúcimi sa nárokmi nebude problém jednoduché posilnenie infraštruktúry na pár klikov.

Sčítané a podpísané. Martin urobil skvelú elektronickú službu. Nielen pre tých, ktorí chcú eCestak.sk priamo využívať, ale aj pre tých, ktorí majú iné nápady a hľadajú návod, ako začať a čo na to použiť.

Miro
 

 

Viac príspevkov Ďalšia stránka »