DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

El.kniha "Programming Windows Phone 7" od Charlesa Petzolda zdarma

 Microsoft Windows Phone 7 tím uvoľnil komunite vývojárov novú elektronickú knihu o vývoji pre Windows Phone 7. Zameriava sa na základy písania aplikácií pre Windows Phone 7 použitím jazyka C# a framework-ov Silverlight a XNA 2D. Kniha je na prevzatie zdarma a má tieto hlavné kapitoly:

- Základy
- Orientácia UI
- Úvod do dotykového programovania
- Bitmapy (textúry)
- Senzory a služby
- Špecifiká v aplikačnej architektúre
- Sila a hranice XAML
- Elementy a vlastnosti
- Zloženie "layout-u"
- ApplicationBar a ovládacie prvky
- "Dependency Properties"
- Naviazanie na dáta
- Vektorová grafika
- Rastrová grafika
- Animácie
- Dve šablóny
- Položky v ovládacích prvkoch
- Pivot a Panorama
- Princípy pohybu
- Textúry a krivky
- Dynamické textúry
- Od gest k transformáciam
- Dotyk a hry

Viac o knihe nájdete na http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/10/28/free-ebook-programming-windows-phone-7-by-charles-petzold.aspx 

Linka na prevzatie: http://download.microsoft.com/download/5/0/A/50A39509-D015-410F-A8F2-A5511E5A988D/Microsoft_Press_ebook_Programming_Windows_Phone_7_PDF.pdf


Miro

 

Read the complete post at http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2010/11/10/el-kniha-quot-programming-windows-phone-7-quot-od-charlesa-petzolda-zdarma.aspx