DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

Decembrové novinky Windows Azure + súťaž

12.12.2012 oznámil Microsoft výrazné vylepšenia a rozšírenia Windows Azure. Podrobnosti nájdete v blogu Boba Kellyho na http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2011/12/12/improved-developer-experience-interoperability-and-scalability-on-windows-azure.aspx .

Z noviniek vyberám:
- "preview" Apache Hadoop Based Distribution for Windows Azure. (Hadoop je framework pre dátovo náročné distribuované aplikácie nad štrukturovanými aj komplexnými dátami.) Dostupnosť zatiaľ len pre "early adopter-ov", s verejnou dostupnosťou sa počíta začiatkom jari 2012. Na adrese http://channel9.msdn.com/Events/windowsazure/learn/Hadoop-on-Windows-Azure nájdete krátke 3-minútové video o použití Hadoop na Windows Azure.
- SQL Azure Federation pre škálovanie databáz použitím "sharding" vzoru.
- zväčšenie limitu veľkosti SQL Azure databáz z 50GB na 150GB
- odklon od brandu AppFabric (samozrejme bez zmien vo funkčnosti existujúcich služieb), takže teraz v Windows Azure vidíte v časti služieb Access Control, Service Bus a Caching bez brandu "AppFabric".
- knižnice Windows Azure pre .NET, Java a Node.js  (pod licenciou "Apache 2 open source license") s hostovaním na GitHub-e v sekcii https://github.com/WindowsAzure . Príklad ako použiť Node.js na Windows Azure nájdete na http://www.windowsazure.com/en-us/develop/nodejs/ .  
- vylepšenia Windows Azure plugin-u pre Eclipse/Java a podpora MongoDB.
- dostupnosť sady nástrojov a doporučení konfigurácie pre Solr bežiaci na Windows Azure.
- prehľadnejší kalkulátor cien Windows Azure na  http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator/advanced/

Doporučenia "ako začať s vývojom pre Windows Azure" nájdete na http://msdn.microsoft.com/sk-sk/ff380142. K dispozícii je už aj decembrový Windows Azure Training KIT na http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=8396. Počas nasledujúcich dní budú postupne na http://channel9.msdn.com/events/windowsazure/learn
zverejňované videá z konferencie Learn Windows Azure.

 

Ako sa dostať k Windows Azure na Slovensku už dnes?

12.12.2012 bola oznámená aj dostupnosť 90-dnového "free trial" prístupu. Ten je ale možné oživiť len z krajín, kde je Windows Azure už komerčne dostupný. (Je to dané tým, že po uplynutí doby platnosti trial predplatného musí byť zákazníkom umožnené preklopenie riešení do produkčnej prevádzky s komerčný predplatným. A to sa v krajinách, kde nie je ešte Azure komerčne dostupný, nedá.)
Naše možnosti su teraz teda takéto:
- bezplatný 24-hodinový prístup Azure Freemium (na http://www.vyvojari.sk/Azure.aspx) vhodný hlavne pre výukové účely a testovanie vlastností Windows Azure
- možnosť získať bezplatne 30-dňový prístup do Windows Azure pre projekty prihlásené do súťaže "Vaše podnikanie, Vaša šanca na úspech" cez  www.microsoft.com/slovakia/azure/vasuspech/ . Projekty je možné prihlasovať do 31.5.2012 a výhercov čakajú  zaujímavé ceny  a možnosť zviditeľniť riešenie aj firmu! Všetky informácie nájdete na www.microsoft.com/slovakia/azure/vasuspech/ !
- pre produkčnú prevádzku je možné získať prístup cez sprostredkovateľa Windows Azure na Slovensku , spoločnosť BSP, a.s. (kontakt klaud@klaud.sk).

Samozrejme, po spustení komerčnej dostupnosti Windows Azure na Slovensku v prvom polroku r.2012 budeme mať k dispozícii predplatené služby Windows Azure v MSDN Subscription, BizSpark programe, 90-dňové trialky a portál online služieb pre priame objednávanie Windows Azure služieb zo Slovenska.

 

Miro

Read the complete post at http://blogs.msdn.com/b/vyvojarisk/archive/2011/12/15/decembrov-233-novinky-windows-azure-s-250-a.aspx