GridView s nerovnako veľkými grafickými objektami

  V dizajnových princípoch pre Windows 8 sa odporúča pre rozlíšenie kontextu využívať aj veľkosť grafických blokov. V praxi to znamená prvok GridView s premenlivou veľkosťou objektov, pričom veľkosť sa spravidla odvodí podľa niektorého atribútu dátového modelu, na ktorý je prvok GridView napojený Túto situáciu som musel riešiť, aby som zrealizoval konkrétny dizajnový návrh pre svoju aplikáciu. Ukážem [...]

Read the complete post at http://novywindows.wordpress.com/2013/01/11/gridview-s-nerovnako-velkymi-grafickymi-objektami/

Publikované Friday, January 11, 2013 7:46 PM Windows 8
Zaradené do: