Dátový model pre aplikácie Grid App a Split App

Šablóny projektu Grid App a Split App obsahujú zložku DataModel. Ako vyplýva z názvu, obsahuje triedy tvoriace dátový model a metódy ktoré generujú údaje pri behu aplikácie a aj pri jej návrhu. Po vytvorení projektu sú všetky triedy a statické údaje tvoriace dátový model aplikácie v súbore SampleDataSource.cs / vb / cpp. Vašou úlohou podľa zamerania aplikácie je nahradiť vzorové [...]

Read the complete post at http://novywindows.wordpress.com/2013/02/17/datovy-model-pre-aplikacie-grid-app-a-split-app/

Publikované Sunday, February 17, 2013 5:33 PM Windows 8
Zaradené do: