Štúdijné materiály k téme Internet vecí (IoT)

Príspevok o tom ako nainštalovať Windows na dosku Intel Galileo a ako pre ňu robiť aplikácie sa stretol s veľkým ohlasom. Preto uvádzam námet, ako si rozšíriť vedomosti ohľadne tejto problematiky. Na Microsoft Virtual Academy nájdete tému Mobile Apps to IoT: Connected Devices with Windows Azure. http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/mobile-apps-to-iot-connected-devices-with-windows-azure Odporúčam aj web Microsoft Research  http://www.lab-of-things.com/ 

Read the complete post at https://novywindows.wordpress.com/2015/01/15/tdijn-materily-k-tme-internet-vec-iot/

Publikované Thursday, January 15, 2015 3:20 PM Windows 10
Zaradené do: