.NET Mikro Framework aplikácia na doske netduino plus 2

Do predstavenia APR pre Windows 10 ešte uplynie nejaký čas a tak vzniká priestor venovať sa iným témam. Jedným z vlajkových trendov je Internet vecí (IoT Internet of Things). Všimnite si na slajde z uvedenia Windows 10 mikrokontrolérovú dosku úplne vľavo. Windows 10 pre mikrokontroléry zatiaľ k dispozícii nie je, ale nezaškodí sa zorientovať v […]

Read the complete post at https://novywindows.wordpress.com/2015/01/28/net-mikro-framework-aplikcia-na-doske-netduino-plus-2/

Publikované Wednesday, January 28, 2015 8:15 PM Windows 10
Zaradené do: