MirKub devblog

Vývojársky blog Mira Kubovčíka venovaný novinkám pri tvorbe aplikácií na platforme .NET
Online webová podoba Win7 Training KIT-u

Ak vás z nových vývojárskych technológií Windows 7 zaujíma iba niektorá, môžete sa k jej prezentácii a HOL manuálu dopracovať na pár kliknutí, bez nutnosti "sťahovať" celý KIT. Na http://w7trainingkit.aplikacezdarma.cz je výukový komplet rozbalený do podoby webu.

Miro

 

Začíname programovať v C++/CLI (el.brožúra)

 Do knižnice vývojárskych brožúr pribudla novú učebnica pre .NET vývojárov od Jána Hanáka, MVP. Nájdete v nej základy jazyka C++/CLI a jeho použitie v prostredí bezplatného Visual C++ 2008 Express. Obsahuje základný výukový kurz algoritmizácie a programovania v C++/CLI spolu s časťou venovanou objektovo orientovanému programovaniu.

Brožúru nájdete na http://www.microsoft.com/cze/msdn/csebooks/default.mspx 

Miro

Májové developer training kit-y: SQL2008, Identity

Mám rád training kit-y z viacerých dôvodov, z ktorých vyzdvihnem dva:

- príručky cvičení mi už pri čítaní napovedajú, ako by som použil relevantnú technológiu

- je na mne, či si pri dostatku času návod aj prakticky vyskúšam :-)

Tohtoročný máj je na training kit-y bohatý.

Na http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E9C68E1B-1E0E-4299-B498-6AB3CA72A6D7&displaylang=en nájdete SQL 2008 Developer Training KIT. Obsahuje príklady na novinky v T-SQL, použitie "filestream" dát, "geo" dátových typov atď. Príjemným zistením sú nároky na jeho odskúšanie - bezplatné Visual Web Developer Express 2008 a SQL 2008 Express with Advanced Services. 

Na http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=C3E315FA-94E2-4028-99CB-904369F177C0&displaylang=en nájdete Identity Developer Training KIT. Jeho jadrom je odskúšanie príkladov nad Geneva Frameworkom (nová "identity" platforma vychádzajúca z CardSpace). Tu je na odskúšanie už treba "veľké" Visual Studio 2008.

 Miro 

 

"Konzumovanie" ADO.NET Data Services v WPF aplikácii

 Obľubujem stručné a prehľadné návody typu "krok za krokom". (A naviac ak je kód v VB.) ADO.NET Data Services sú v mnohých článkoch ilustrované iba príkladmi "read-only" prečítania jednej entity. Dávam do pozornosti článok Alessandra Del Sole (pre mierne pokročilých vývojarov), v ktorom nájdete postup na:

- vytvorenie ADO.NET Data Service

- vytvorenie modelu entít

- nastavenie prístupu k entitám v ADO.NET Data Service

- vytvorenie Service Operation (WCF metóda) na vrstve ADO.NET Data Service

- vytvorenie WPF klienta (master-detail) pre ADO.NET Data Service  

- pridanie kódu vloženia entity cez ADO.NET Data Service

- tvorba "value" konvertérov WPF

- UI klientskej WPF aplikácie

V blogu tohto talianskeho vývojara je aj užitočný blogpost "Zmazávanie entít s asociáciami cez ADO.NET Data Services" 

http://community.visual-basic.it/alessandroenglish/archive/2009/04/11/25296.aspx

Miro

Vytvorenie ASP.NET MVC aplikácie (podrobný manuál)

Scott Guthrie napísal jednu kapitolu knihy o ASP.NET MVC, ktorá obsahuje podrobný návod na to, ako od nuly vytvoriť malú ale kompletnú ASP.NET MVC aplikáciu. Potešujúce je, že táto kapitola je voľne stiahnuteľná ako pdf-ko. Tento "tutorial" sa dá stiahnuť tu (196 strán, 14mb). Je licencovaný tak, že je možné ho voľne zdielať, distribuovať, tlačiť ....

Návod pokrýva:

 • vytvorenie databázy
 • vytvorenie modelu s validačnými pravidlami
 • implementovanie UI so zoznamom a detailami dát použitím Controllers/Views
 • umožnenie CRUD (Create, Update, Delete) cez formulár
 • použitie ViewModel vzoru na posunutie informácie z Controller-a do View
 • znovupoužitie  UI na sajte použitím master pages
 • implementovanie efektívneho stránkovania dát
 • zabezpečenie aplikácie použitím authentication a authorization
 • použitie AJAX-u pre dynamické aktualizácie
 • použitie AJAX-u na pridanie interaktívnej mapy
 • automatizovaný unit testing  

 

Miro 

 

3 nové brožúry pre vývojárov (v slovenčine)

 Pokračujeme vo vytváraní e-bookov na bezplatné stiahnutie z webu. Doplnili sme do knižnice na http://www.microsoft.com/cze/msdn/csebooks/default.mspx 3 nové príspevky:

Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0, Ján Hanák - Paralelné programovanie sa dá len ťažko zvládnuť bez znalosti teórie. Kniha (písaná ako vysokoškolská učebnica) je veľmi dobrým výkladom teórie aj praxe paralelného programovania.
Business Intelligence na platforme Microsoft SQL Server 2008, Ľuboslav Lacko - Prehľad BI noviniek SQL 2008 (Modelovanie Business Intelligence projektov, Integration Services, Analytické služby, Data mining, Reporting Services.)
Microsoft SQL Server 2008 - praktický sprievodca novinkami, Ľuboslav Lacko - Prehľad noviniek SQL 2008 zameraný na správu, bezpečnosť, audit, nové dátové typy a rozšírenia T-SQL.)

Sťahujte Smile

Miro

Pattern&Practice:Composite application guidance for Silverlight

Dlhšie som sledoval, kedy bude na CodePlex-e dokončená "produkčná" verzia "Composite application guidance" aj pre Silverlight2.

A stalo sa. Ako býva zvykom, finálne verzie týchto zbierok doporučených návodov, dokumentácií a príkladov sú zverejňované na MSDN webe. Túto nájdete na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458809.aspx .

Nájdete v nej (v časti venovanej Silverlight-u) aj "quickstart" príklady, referenčnú aplikáciu Stock Trades so zdrojovým kódom atď.

Miro 

  

   

EUR mena v .NET aplikáciach pre "sk-SK"

 Napriek tomu, že titulok tohto príspevku vyvoláva dojem, že sa týka iba prechodu SR na EURO, predpokladám, že bude užitočný aj našim českým kolegom. Predsa len sme stále v skutočnosti jedným IT trhom.

Microsoft vydal v súvislosti so zavedením EURa fix, ktorý zabezpečil zmenu meny vo Windows http://support.microsoft.com/?id=960680 . Po inštalácii tohto fixu sa drvivá väčšina aplikácií chová podľa predpokladu. Pre "culture" SR zobrazuje ako menu EURO. Typicky nie je problém pri formátovaní čísel na výpis s menou ako napr. i.ToString("C");   , kde i je číslo a "Culture" a "UICulture" threadu je "sk-SK".

Nie všetko je ale ofixované tak, ako by sme čakali. Napr. takýto kód konzolovej aplikácie .NET-u

static void Main(string[] args)
{     System.Globalization.RegionInfo regionInfo = new System.Globalization.RegionInfo("SK");
     Console.WriteLine(regionInfo.CurrencySymbol);
     Console.WriteLine(regionInfo.CurrencyEnglishName);
     Console.WriteLine(regionInfo.ISOCurrencySymbol);
     Console.ReadLine(); }

 

vracia po spustení hodnoty Sk , Slovak Koruna, SKK . S tým následne súvisí aj problém pri použití prvku ReportViewer, ktorý má renderovať report, v ktorom je jazykom definície "sk-SK". Tam kde je nadefinované pri čísle zobrazenie meny sa zobrazí "SKK". Keďže fix na tento problém súvisí s .NET Framework-om, jeho vydanie nie je otázkou krátkej doby, pretože musí prejsť veľkým počtom testov. ( Čím chcem povedať, že netuším, kedy na to vyjde fix.)

 

Takže mám pre Vás "workaround", ktorý vychádza z tejto stránky http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms172469.aspx . Podľa príkladu na tejto stránke som vytvoril "custom culture", ale na rozdiel od príkladu som urobil pár uprav. Ich výsledkom je takáto konzolová aplikácia:

 

//****pouzite tuto konzolovu aplikaciu na vygenerovanie NLP suboru***/
//****NLP subor sa automaticky vygeneruje do adresara Windows\Globalization ***/
//****Ak sa budete chciet NLP suboru zbavit, staci ho zmazat z Windows\Globalization ***/
//****NLP subor vygenerovany touto aplikaciou urobi substituciu pre "sk-SK" ***/

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Globalization;


namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {


            //vytvorenie prazdnej substitucie CultureInfo a RegionInfo
            CultureAndRegionInfoBuilder cib = null;
            try
            {
                //vytvorenie CultureAndRegionInfoBuilder s menom "sk-SK" - substitucia
                cib = new CultureAndRegionInfoBuilder(
                                     "sk-SK", CultureAndRegionModifiers.Replacement);

                //nacitanie CultureInfo informacii z existujucej "sk-SK"
                //TREBA ABY UZ BOL APLIKOVANY EUR hotfix pre Windows
                CultureInfo ci = new CultureInfo("sk-SK");
                cib.LoadDataFromCultureInfo(ci);

                //nacitanie RegionInfo informacii z existujucej "SK"
                RegionInfo ri = new RegionInfo("SK");
                cib.LoadDataFromRegionInfo(ri);

                //zmena nevyhovujucich hodnot v cib
                cib.ISOCurrencySymbol = "EUR";
                cib.CurrencyEnglishName = "EURO";
                cib.CurrencyNativeName = "EURO";
               

                // registrovanie novej custom culture - vytvori sa NLP subor
                cib.Register();

            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine(e);
            }

        }
    }
}
 

  NLP súbor zapíše konzolová aplikácia priamo do adresára "Windows\Globalization". ( Na to je potrebné mať právo zápisu do tohto špecifického adresára.) V aplikáciach, ktoré na takto "ofixovanom" systéme používajú  triedu System.Globalization.RegionInfo, sa už bude korektne zobrazovať symbol EURa a zároveň sa to pozitívne prejaví aj v prvku ReportViewer.

Ak ste sa zakopali v podobnom probléme, snáď Vám tento postup príde vhod.

Miro

 

3 el.brožúry - OOP v C# 3, Silverlight 2, .NETFrm3.5SP1


Deň sa kráti, počasie je pod psa. Vhodný čas na naštudovanie niečoho nového Indifferent

Na http://www.microsoft.com/cze/msdn/csebooks/default.mspx nájdete zdarma na stiahnutie 3 vývojárske brožúry v slovenčine:

1. "Objektovo orientované programovanie v jazyku C# 3.0” od nášho MVP, Jána Hanáka. Skvelý pedagogický výklad objektovo orientovaného programovania s jeho praktickou aplikáciou v programovacom jazyku C# 3.0. Doporučujem používať aj ako učebnicu pre programátorov.

2. “Silverlight 2.0” od našej stálice Ľuba Lacka. Brožúra je sprievodcom technológií najnovšej verzie Silverlight a tvorbou interaktívnych aplikácií, ktoré Silverlight využíva pomocou Microsoft Expression 2.

3. “Nová vlna technológií pre Visual Studio 2008 a .Net Framework 3.5” (tiež od Ľuba Lacka). Prehľadnou formou zoznamuje s technologickými novinkami, ktoré prišli s SP1 pre .NET Frm 3.5 (ADO.NET Entity Framework, ASP.NET Silverlight controls, ADO.NET Data Services, ASP.NET Dynamic Data, LINQ , NET Framework Client Profile).

Poznámka: Všetky vystavené brožúry sú už zbavené prvotných mušiek ( tými boli hlavne obrázky a grafy v slabom rozlíšení ).  


Miro

Ako je to so Silverlightom pre Linux - Moonlight ?

2.12.2008 sa posunul Novellom sponzorovaný projekt Moonlight, ktorý je implementáciou Silverlightu pre Linux, do fázy Beta 1. Inštalácia a popis je na http://www.go-mono.com/moonlight . (Kolega Štěpán Bechynský ho úspešne nainštaloval a odskúšal voči portálu http://tv.hokej.cz/ . )

Finálna verzia Moonlight 1.0 by mala byť uvedená v januári 2009. Pre prehrávanie médií prekompiloval/prepísal Mono tím média kodeky Microsoftu používané vo Windows pre Linux. (Windows media kodeky nie sú open source, dohoda MS-Novell ich však rozumne pokrýva tak, aby boli bezplatne plne licencované aj pre Moonlight užívateľov na Linuxe.)

 Moonlight 1.0 z môjho pohľadu spĺňa funkcionalitu Silverlight 1.0 s použitím kodekov z Silverlight 2.0 ( takže podporuje aj adaptívny streaming).

 Beta 1 je zatiaľ pripravená pre Firefox 2 a 3. ( Opera by mala byť podporovaná v krátkom čase. WebKit verzia neskôr by mala podporovať aj Safari a Google Chrome.)

 Z roadmapy na http://www.mono-project.com/MoonlightRoadmap je jasné, že Moonlight 1.0 podporuje "engine" kompatibilný s Silverlight 1.0. Až Moonlight 2.0, ktorého prvá "alfa" verzia bude na jar 2009, bude verziou kompatibilnou s Silverlight 2.0.

 Miro 

Architektúra aplikácií založená na doporučeniach a skúsenostiach

 "Bestsellermi" medzi aplikačnými architektmi a vývojármi sú informácie zgrupované v tzv. "patterns & practices" založené na vzoroch a skúsenostiach. Ideálne je dostať sa k nim pred samotným kódovaním, aby ste mali istotu, že ste sa vybrali správnym smerom použitím správnych technológií. ( S obľubou používam texty z týchto príručiek do popisu návrhu architektúry pre zákazníkov.)

 Stane sa, že po "patterns & practices" siahnete až potom, čo narazíte na nevýkonnosť prípadne neflexibilitu kódu. Aj taký je život Smile .

Doporučujem linku http://www.codeplex.com/AppArch , kde je "knowledgebase" pre "patterns & practices". Pre nás lenivejších je tu aj sekcia vreckových návodov ( Pocket Guides).   

 Miro

HOL - základy WCF

Početné scenáre napojenia dát na užívateľský interfejs alebo integračné/komunikačné scenáre sú dnes postavené na službách. Pán Havetta (MCT) pre Vás pripravil v slovenčine príručku praktického cvičenia (HOL manuál) , ktorá je výborným prvým zoznámením s Windows Communication Foundation (WCF). Nájdete ju v dnes už početnej zbierke na http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx alebo priamo na http://download.microsoft.com/download/1/2/5/12551938-A1A7-4C3B-9233-086DD1B00BF9/10_wcf_zaklady.zip .

 

Miro 

Developer Days 2008 SK

Tento rok prídeme s konferenciou DevDays do 4 slovenských miest - Žiliny, B.Bystrice, Košíc a Bratislavy. Registračné linky nájdete na http://www.microsoft.com/slovakia/events/DevDays/default.mspx . Program je na http://www.microsoft.com/slovakia/events/devdays/program.mspx.

Pár odpovedí na otázky, ktoré by obratom nasledovali  Smile

Prečo program konči o 13:00 ?

- sústredili sme sa na jednu tému UI (menšia časť WPF, väčšia časť Silverlight, dôležité informácie IE8) tak, aby konferencia bola ucelenejšia. ( Voľba témy UI a Silverlight vyplynula z dotazníkov zberaných počas roka.)

- svoje hrajú aj náklady (4 mestá vs 1 mesto, celodenný prenájom/poldenný atď.) 

- ak všetko klapne, dokážeme všetko dôležité zo zvolenej témy vypovedať v priebehu 3,5 až 4 hodín

Aká bude náročnosť prezentácií ?

Pri použití "levelov" ako pri školeniach ( 100-marketing, 200-technické review, 300-technické detaily, 400-pokročilé technické detaily) sa budeme pohybovať od 200 do 300. Verte, že z vlastných skúseností viem, že veľa ľudí hľadá na týchto konferenciach technické review doplnené niektorými technickými detailmi.

Čo sme pre Vás naviac pripravili?

- čo považujem za najcennejšie bude obsah konferenčného DVD ( 2 nové el.brožury v slovenčine a veľa ďalších materiálov) , 1 tlačená brožúra v slovenčine, pekný a dúfam, že aj užitočný darček v taške. Viac neprezradím Smile

- pár cien zlosovaných na konferencii a vyhlásenie súťaže pre všetkých predplatiteľov bezplatného slovenského .NET bulletinu

 

Teším sa na stretnutie na DevDays 2008!

 

Miro

 

LINQ-to-SQL pre bežných smrteľníkov, Altair v BA

Nehľadajte pod názvom tohto príspevku žiadny nový bestseller. I keď každá Altairová prednáška je skvelým a zaujímavým predstavením.

Takže o čo ide ? Surprise

Michal Valášek k nám zavíta so seminárom o LINQ-to-SQL.

Kde: Gopas, Bratislava

Kedy: 24.9., od 9:00 do 12:30

Vstup zdarma. 

Bližšie info a registračná linka sú na http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032387616&Culture=SK-SK 

Miro 

 

 

 

SP1 pre VS2008 je vonku

Krátko po dokončení SQL 2008 je na stiahnutie už aj finálny Service Pack 1 pre Visual Studio 2008. Dostupný je v MSDN Subscriptions Downloads aj na http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E&displaylang=en 

Obsahuje nielen fixy, podporu SQL 2008 ale aj nových technologických rozšírení ADO.NET Entity Framework, ADO.NET Data Services atď. Novinkou je aj .NET Framework Client Profile, čo je podmnožina .NET Frameworku s veľkosťou čosi nad 20MB pre beh klientských aplikácií. 

Príklady a návody použitia technológií v novom SP1 nájdete vo finálnej výukovej sade .NET Framework 3.5 Enhancements Training KIT na http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=355C80E9-FDE0-4812-98B5-8A03F5874E96&displaylang=en 

Miro

 

Viac príspevkov Ďalšia stránka »