Peter Širka (Š#iro)

Hello World!

Zaujímavá deklarácia objektu v JavaScripte

Pomocou uvedenej deklarácie je možnosť prehľadne definovať property type v JavaScripte. Ja osobne som o tomto zápise nevedel a predsa existuje.

 http://www.petersirka.sk/development/zaujimava-deklaracia-objektu-v-javascripte/