Peter Širka (Š#iro)

Hello World!

Jednoduché node.js ORM pre partial.js

Jednoduché ORM pre partial.js. Z NoSQL databáz som už unavený a tak som sa rozhodol vrátiť na cestu poznania a napísal som jednoduché ORM pre node.js. Zabil som s tým celý víkend, ale podarilo sa. Použitie je trošku komplikovanejšie.

http://www.petersirka.sk/development/node-js-orm-pre-relacnu-databazu/