Peter Širka (Š#iro)

Hello World!

CouchDB je super, ale je nevyužiteľný pre web

Keď som začínal s node.js hľadal som vhodnú databázu pre webové stránky. Pod databázou rozumiem databázu, ktorá bude použiteľná na internetový obchod, blogy, diskusie, atď..

http://www.petersirka.sk/ostatok/couchdb-je-super-ale-je-nevyuzitelny-pre-web/