Prezentácia "What´s new in SQL Server 11–Denali"

Posledný januárový piatok som mal možnosť pri príležitosti nadviazania spolupráce medzi Solid Quality Mentors a CIT v Bratislave prezentovať novinky v chystanej verzii SQL Server 11 CTP 1, ktorá je známa pod kódovým označením "Denali" a je voľne dostupná na stiahnutie z adresy Microsoft SQL Server "Denali" CTP 1.

Počas prezentácie sme diskutovali o viacerých otázkach, ktoré zazneli z publika, a chcel by som využiť túto formu na zodpovedanie, resp. doplnenie niektorých z nich.

V prvej časti prezentácie sme sa zaoberali novinkami v oblasti relačného enginu:

 • Manageability

V tejto časti sme prezentovali novinky v SQL Server Management Studi-u, ako sú

 • nové vlastnosti T-SQL debuggeru (podporuje aj SQL Server 2005 SP2, technológiu Intellisense)
 • podpora viacerých monitorov
 • využívanie platformy Visual Studio 2010
 • podpora snippets/surrounds (s možnosťou pridávania vlastného kódu).

V tejto súvislosti zaznela s publika otázka:

Q:   Podporuje T-SQL debugger podmienečné breakpoint-y ?

A:   Stručná odpoveď je – áno. Podrobnejší popis práce s podmienečnými breakpoint-ami je možné nájsť na blogu SQL Server Manageability Team-u.

 • Availability

Najzaujímavejšou časťou prezentácie (aspoň podľa mňa Smile) bolo živé demo novej High Availability/Disaster Recovery technológie – HADR, alebo ako ho niektorí nazývajú HADRON (podľa prídavku Always ON). Táto technológia umožňuje využívať až 4 sekundárne inštancie (s prístupom na čítanie) databáz s požadovanou dostupnosťou. (pričom CTP1 verzia zatiaľ podporuje iba 1 sekundárnu inštanciu). Tieto inštancie sú replikované synchrónne alebo asynchrónne (tak ako pri Database Mirroring). Pri príprave tejto ukážky som objavil (a následne odprezentoval) nasledovné správanie:

Na primárnej strane (inštancia DENALI1) spustíme skript, ktorým pomocou príkazu SELECT INTO vytvoríme novú tabuľku:

imageimage

Daná tabuľka na primárnej strane skutočne existuje.

Ak sa však pozrieme na sekundárnu stranu (DENALI2), kde očakávame replikovanie novovytvorenej tabuľky, dostaneme nasledovný výsledok:

image

V tomto momente sa najpravdepodobnejšou príčinou zdalo byť chyba pri implementácii synchronizácie tzv. minimally logged operácií, akou je aj príkaz SELECT * INTO… . Vyskúšali sme teda nahradiť príkaz SELECT * INTO … príkazom INSERT … s nasledovným výsledkom (nakoľko tabuľka ale obsahuje stĺpec s identity, bolo potrebné nastaviť IDENTITY_INSERT na hodnotu ON… ):

imageimage

Summary:

Problémom sa v tomto momente zdá byť implementácia príkazu SELECT * INTO … Pri príkaze INSERT … do už vytvorenej tabuľky sa táto chyba neprejavuje, rovnako ako pri klasickom databaze mirroring-u, kde oba spôsoby napĺňania tabuliek pracujú správne.

Možno by bolo zaujímavé zistiť, ako sa správa minimally logged INSERT príkaz… Nájdem si čas a spravím dodatočné testovanie, dám vedieť výsledok.

 • Programmability

V časti venovanej hlavne programátorom sme prezentovali a diskutovali nové vlastnosti temporárnych tabuliek, ad-hoc query paging, SEQUENCE, THROW a nový typ databáz – tzv. CONTAINED databázy.

CONTAINED databáza je databáza, ktorá obsahuje všetky potrebné nastavenia a metadáta potrebné na to, aby daná databáza bola konfiguračne nezávislá na danej inštancii SQL Servera. V praxi to potom umožňuje jednoduchú migráciu danej aplikačnej databázy z jednej inštancie SQL na druhú inštanciu bez potreby dodatočnej konfigurácie cieľovej inštancie (ako sú napr. užívatelia s heslami a pod.)

Otázka z publika:

Q:   Bude prihlasovanie užívateľov rýchlejšie v prípade CONTAINED databáz ako v prípade klasických ?

A:   Stručná odpoveď – predpokladám, že áno, a to v prípade zadania všetkých potrebných údajov, ako je napr. userid, password a databáza (uvádzaná v connection stringu). Dôvodom je autentikácia užívateľa iba samotnou databázou a vynechanie autentikácie na úrovni SQL Server inštancie (v prípade SQL Server užívateľov). Autorizovaní Windows užívatelia môžu pristupovať priamo do databázy bez potreby mať definovaný LOGIN v master databáze.

 • Scalability and Performance

Druhá podstatná novinka v SQL Server 11 podstatne vylepšuje výkonnosť servera, hlavne pri datawarehousových aplikáciach. Viacej informácii je publikovaných v dokumente Columnstore Indexes for Fast Datawarehouse Query Processing in SQL Server 11.0

 • Security

V oblasti bezpečnosti môžeme očakávať pridanie oprávnenia Search Property List vo Fulltext, vytváranie užívateľských serverovských rolí a podporu algoritmov SHA2_256 a SHA2_512 vo funkcii HASHBYTES.

V ďalšej časti sme sa zamerali na novú verziu SSIS:

 • New Deployment Model
  • Project/Package parameters,  environment variables, …

Nakoľko CTP1 verzia nebsahuje novú verziu Analysis Services (bude dostupná v niektorej z ďalších CTP), diskutovali sme o nových informáciach, dostupných od konferencie PASS Summit 2010:

 

"Nech sa disky všetkých SQL Serverov večne točia !"

Publikované Tuesday, February 08, 2011 9:34 PM karol.papaj

Komentáre

Bez komentárov