Posledné príspevky

0
komentárov

Ako zobraziť Google StreetView pri kliknutí do Esri mapy xxxmatko

DOWNLOAD V mojom nedávnom príspevku som písal o tom, ako pomocou RequireJS pluginu async načítať a použiť Google Maps API v aplikácií využívajúcej AMD . Dnes by som chcel túto myšlienku rozvinúť, a načrtnúť konkrétny príklad takéhoto použitia, a teda...
0
komentárov

Mock-ovanie AJAX requestov bez jQuery Mockjax xxxmatko

Ak pri vývoji web aplikácií, ktoré konzumujú webové služby, nechceme strácať čas, čakaním na ich implementáciu, môžeme si tieto služby "vymockovať", napr. pomocou knižnice jQuery Mockjax . Čo však v prípade, ak nepoužívame jQuery? To čo jQuery...
Zaradené do: , , , ,
0
komentárov

Ako prinútiť pracovať Google Maps s RequireJS xxxmatko

DOWNLOAD Ako použiť Google Maps API vo webovej aplikácii? No treba si pridať do stránky referenciu na samotné API . Google Maps v3 API, však načítava ďalšie javascript-ové súbory, a preto nestačí čakať na dotiahnutie prvého js súboru, ale na dotiahnutie...
0
komentárov

Ako highlight-ovať slová na stránke xxxmatko

Nedávno som potreboval pomocou javascript-u na stránke zvýrazniť konkrétne slovo. Vychádzajúc z príspevku na stackoverflow sa mi podarilo danú funkčnosť implementovať ako extension metódu pre dojo/NodeList a mať tak túto funkčnosť prístupnú prostredníctvom...
Zaradené do: , ,
0
komentárov

CodeCon 2014 - GIS - Geografické informačné systémy xxxmatko

DEMO PREZENTÁCIA Dňa 20.09.2014 sa v Bratislave konala IT vývojárska konferencia CodeCon 2014 určená všetkým študentom, vývojárom a architektom v IT priemysle. Odzneli prednášky na zaujímavé a auktálne témy, ktoré sa niesli v duchu konferencie "od...
0
komentárov

Ako pristupovať k zabezpečeným Esri ArcGIS službám xxxmatko

ArcGIS REST API umožňuje pracovať s ArcGIS platformou, vrátane ArcGIS Online ready-to-use služieb, ktoré pozostávajú z nasledovných typov: Maps : podkladové mapy, referenčné vrstvy atď. Geocoding : určenie polohy na základe adresy, názvu atď., rovnako...
0
komentárov

Dojo - Ako získať výsledky pre všetky zaregistrované topic subscribe-s xxxmatko

Dojo modul dojo/topic poskytuje singleton objekt pre publikovanie a spracovávanie udalostí na aplikačnej úrovni. Hlavné využitie tohto modulu je pre prípady, ak publisher nevie (nestará sa o to), kto je na druhej strane a čaká na správy, a opačne, subscribe...
0
komentárov

RequireJS - Načítanie ".min" verzie modulu pomocou using! pluginu xxxmatko

DOWNLOAD Dnes by som sa chcel podeliť o RequireJS plugin, ktorý používam, pri načítavaní js modulov v debug a release prostredí. Vychádzam pritom z predpokladu, že js modul (napr. foo.js ) je umiestnený niekde v adresárovej štruktúre projektu, a jeho...
Zaradené do: ,
0
komentárov

MSBuild - Transformácia xml súboru podľa zvolenej konfigurácie xxxmatko

DOWNLOAD Už si ani poriadne nepamätám, v ktorej verzii VisualStudia pribudla možnosť pre Web.config (prípadne App.config ) pridať transformáciu, ktorá sa na daný súbor aplikuje pri build-e projektu v závislosti od zvolenej konfigurácie (by default Debug...
Zaradené do: , , ,
0
komentárov

Ako na dblclick v javascript-e xxxmatko

Väčšina HTML elementov podporuje udalosti onclick a ondblclick . Ak však chceme handlovať obe tieto udalosti a vykonať rôzne akcie pre click a pre dblclick , môžeme naraziť na problém (samozrejme aj v závislosti od implementácie), pretože pri dvoj-kliku...
0
komentárov

Ako získať prístup k UNC ceste xxxmatko

DOWNLOAD Nedávno som musel riešiť situáciu, keď jedna webová aplikácia, nasadená na serveri A , potrebovala zapisovať do adresára, ktorý bol zas na inom serveri, povedzme server B , pričom nebolo možné nastaviť práva zápisu pre tento adresár, nakoľko...
Zaradené do: ,
0
komentárov

Esri Locator DEMO xxxmatko

DOWNLOAD Esri Locator predstavuje geocode service publikovaný pomocou ArcGIS Server REST API. Jeho hlavné dve funkcie spočívajú jednak vo vygenerovaní "kandidátov" pre zadanú adresu (názov mesta, ulice, ...) a taktiež v nájdení adresy pre zadané...
0
komentárov

MSBuild - Nahradenie referencie obrázka v css za base64 string xxxmatko

Jedna z mnoha užitočných funkčností, ktoré poskytuje Web Essentials Visual Studio plugin pri práci s css, je možnosť nahradenia referencie obrázku v css súbore za jeho base64 reprezentáciu, čím vo výsledku dôjde k ušetrenie HTTP request-u. Čo mi však...
Zaradené do: , , ,
0
komentárov

Knockout "template" binding a Dojo xxxmatko

Knockout prostredníctvom template binding-u umožňuje "naplniť" cieľové DOM elementy výsledkom renderovania nejakého template-u. Tento template môže predstavovať časti UI rozhrania, ktoré sa na stránke (aj) opakujú (položka menu, tlačidlo, formulár...
4
komentárov

MSBuild - Ako vytvoriť empty folder v rámci Publish Web xxxmatko

Na základe googlenia, ktoré som nedávno musel žiaľ opať absolvovať, usudzujem, že nie som jediný, kto pri publikovaní web aplikácie z Visual Studia potrebuje sem-tam vytvoriť prázdny adresár(e) ako súčasť package balíčka. Pridanie tohto prázdneho adresára...
Zaradené do: , ,
Viac príspevkov Ďalšia stránka »