KnockoutJS placeholder binding

DOWNLOAD

Ak vytvárate webové stránky/formuláre a používate pri tom knižnicu knockoutjs a chceli by ste vymeniť nudný placeholder v input boxoch za "animovaný", ponúkam jednoduchý knockout binding placeholder, ktorý mení placeholder atribút v input boxe tak, že simuluje písanie človekom.

Zdrojový kód si môžete stiahnuť tu. Stačí do stránky vložiť referenciu na uvedený súbor, alebo použiť AMD (napr. RequireJS). Použitie vyzerá potom nasledovne:

<input type="text" data-bind="placeholder: 'Lorem ipsum dolor'" />
Použitie placeholder binding-u

Živá ukážka placeholder binding-u

Kompletné vzorové riešenie je možné nájsť aj na mojom github-e.

Publikované Monday, September 05, 2016 1:46 PM xxxmatko

Komentáre

Bez komentárov